cruks

Vrouwen steeds vaker actief in het casino zonder Cruks

Gokactiviteiten behoren tot de oudste en meest geliefde vrijetijdsbestedingen wereldwijd. Maar wie zijn degenen die zich hieraan wagen, en wat drijft hen? Van oudsher zijn het voornamelijk mannen die aangetrokken worden door de opwinding, de uitdaging en de financiële mogelijkheden die gokken biedt. Echter, er tekent zich een verschuiving af binnen de sector. Een toenemend aantal vrouwen heeft zich de afgelopen jaren op online gokken gestort. Het lijkt erop dat de COVID-19 pandemie hierin een aanzienlijke rol heeft gespeeld. Met meer tijd thuis, vaak als gevolg van lockdown-maatregelen, hebben meer vrouwen dan ooit het online kansspelen zonder Cruks ontdekt. In dit artikel wordt stilgestaan bij de genderkloof die nog steeds lijkt te bestaan binnen de goksector.

Is gokken eigenlijk wel een bezigheid voor vrouwen?

Het is een misvatting dat gokken bij een no-Cruks-casino uitsluitend een bezigheid is die enkel voor mannen bedoeld is. Het beeld van vrouwelijke gokkers is niet zelden gekleurd door vooroordelen. Er bestaat een stigma dat vrouwen die aan gokken deelnemen, als onstabiel, onverantwoordelijk of zelfs immoreel bestempelt. Er wordt vaak geclaimd dat vrouwen met andere redenen gokken dan mannen. Zo wordt er gesuggereerd dat vrouwen gokken als een uitvlucht voor stress, angst, depressie, eenzaamheid of vroegere trauma’s. Zij vinden troost in het spel, wat hen een gevoel van controle of vreugde biedt. Aan de andere kant wordt aangenomen dat mannen gokken met het doel te winnen, om hun competentie te tonen en om macht of aanzien te verkrijgen, waarbij de kick en het risico de drijvende factoren lijken te zijn. Dit zou mannen tot riskanter gokgedrag aanzetten dan vrouwen.

Deze veronderstelde verschillen in motivatie beïnvloeden ook de keuze voor specifieke spellen. Het wordt gezegd dat vrouwen de voorkeur geven aan spellen die minder behendigheid vereisen, zoals bingo, loterijen of gokautomaten. Mannen daarentegen zouden vaker kiezen voor spellen die meer het strategisch denken of kennis vereisen, zoals poker, blackjack of het wedden op sportevenementen.

De impact van corona op de vrouwelijke gokker

De invloed van de pandemie op ons dagelijks leven was omvangrijk, inclusief de impact op gokgewoonten. Verveling, isolement en stress waren prominenter dan ooit, waardoor veel vrouwen op zoek gingen naar vormen van entertainment. De online kansspelen boden hierin een toegankelijke oplossing. Met slechts enkele muisklikken – of met de smartphone in de hand – konden mensen vanuit hun eigen woonkamer deelnemen aan gokactiviteiten. De doordachte ontwerpen van de casinospellen stimuleerden de dopamine-productie behoorlijk. Dit gaf spelers een euforisch gevoel dat de zorgen van de pandemie tijdelijk naar de achtergrond deed verschuiven.

Voor vrouwen was dit met name een uitkomst, omdat de traditionele goklocaties zoals casino’s en gokhallen vaak door mannen worden gedomineerd en als intimiderend of onveilig kunnen worden ervaren. Een betrouwbaar casino zonder Cruks biedt vrouwen de mogelijkheid om anoniem en discreet te spelen. De angst voor vooroordelen of ongewenste interacties is bij het gokken zonder Cruks niet langer aan de orde. Dit is de hoofdreden die heeft geleid tot een groei in het aantal vrouwelijke online gokkers.

Een studie van de University of Bristol wees uit dat het aantal vrouwen dat online gokte met 25% steeg in april en mei 2020, in vergelijking met diezelfde maanden het jaar ervoor. Uit deze studie kwam ook naar voren dat vrouwen een grotere neiging hadden tot het ontwikkelen van problematisch gokgedrag dan mannen. Voor sommige vrouwen resulteerde dit in een – door wetgeving opgelegde – gokstop.

Is een vrouwelijke gokker bij een online casino zonder Cruks nu wel geaccepteerd?

Hoewel een toename van vrouwelijke online gokkers niet direct wijst op verbeterde gendergelijkheid in de gokwereld, roept het wel vragen op over de acceptatie van vrouwen in casino’s en gokhallen. Deze plekken kunnen nog steeds als onvriendelijk of onaantrekkelijk door vrouwen worden beschouwd.

Het gegeven dat meer vrouwen toegang vinden tot gokken zonder Cruks kan gezien worden als een stap naar gelijkheid in deelname. Echter, het toegenomen risico op problematisch gokgedrag bij vrouwen kan hen in een kwetsbare positie brengen. De kernvraag over acceptatie kan minder relevant zijn dan het belang van het controleren van gokgedrag onder alle geslachten. Het bevorderen van verantwoord speelgedrag in een casino zonder Cruks iDeal zou de focus moeten zijn. Het uiteindelijke doel daarvan is om het welzijn van de samenleving als geheel te verbeteren door het verminderen van gokverslavingen.

De ongelijkheid zit diepgeworteld in de branche

De problematiek rondom gender-ongelijkheid beperkt zich niet alleen tot de actieve vrouwelijke gokkers in, maar treft ook het personeel. Volgens recente bevindingen van de Gambling Commission is de genderkloof binnen de casinobranche juist aan het groeien op het vlak van leiderschapsposities en diversiteit binnen organisaties. Het onderzoek wijst uit dat maar 28% van de topposities in het management van casino’s door vrouwen wordt bekleed. De studie toont ook aan dat blanke mannen nog steeds overheersend zijn in deze rollen, met een opmerkelijke ondervertegenwoordiging van vrouwen en gekleurde personen.

Dit heeft een directe invloed op de cultuur, het beleid en de aangeboden diensten in de casino-industrie. Een van de onderzoekers van de studie merkte op:

“De casino-sector krijgt een uitgelezen kans om als voorbeeld te dienen voor andere industrieën wat betreft diversiteit en inclusiviteit. Om deze kans te benutten, moet de sector echter het bestaan van dit probleem erkennen en vervolgens daadkrachtige stappen ondernemen om het aan te pakken.”

Toekomstvisie

Om de ongelijkheid tussen de participatie van vrouwen en mannen aan te pakken, zijn er diverse strategieën die ingezet kunnen worden. Deze kunnen zijn gericht op zowel spelers als werknemers van het casino zonder Cruks. Voor spelers kan gedacht worden aan:

  • Het verhogen van bewustwording en preventie van gokproblematiek bij vrouwen door educatie, campagnes, zelfhulpgroepen en professionele ondersteuning.
  • Het versterken van de beveiliging en het algemene welzijn van vrouwelijke casino-bezoekers, door strengere regels, toezicht, handhaving en een verbeterd klachtenproces.
  • Het verhogen van de aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid van fysieke casino’s en gokhallen voor vrouwen door een grotere diversiteit, variatie in aanbod, ambiance en voorzieningen.

Voor werknemers van casino’s kunnen maatregelen worden genomen die toezien op: kunnen maatregelen omvatten:

  • Het bevorderen van gelijkheid en diversiteit binnen de casinobranche via verbeterde transparantie, monitoring, rapportages of specifieke doelstellingen op het gebied van inclusiviteit en diversiteit.
  • Het aanmoedigen van de betrokkenheid en promotiekansen voor vrouwen en mensen van diverse etnische achtergronden binnen de sector.
  • Het scheppen van een inclusievere en respectvollere bedrijfscultuur door middel van dialoog, feedback, erkenning en waardering.
  • Met de implementatie van deze acties kan het genderprobleem binnen de gokindustrie verminderd worden en op de lange termijn wellicht zelfs worden opgelost. Dit zal uiteindelijk niet alleen voordelen opleveren voor vrouwen, maar ook voor mannen die werkzaam zijn bij een kansspelaanbieder.

Datum: 08 november 2023