Mediation

Mediation is een heel goed middel ook om grensoverschrijdend gedrag te bespreken

Reino Meinema zegt: ‘Mensen hebben recht op een veilige werkplek en ook op het signaleren en oplossen van problemen in de omgang en samenwerking. De werkgever heeft de wettelijke plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving en is daarmee ook verantwoordelijk voor de zogenaamde psychosociale arbeidsbelasting. Daar valt het signaleren van ongewenste omgangsvormen zoals, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten, onder.

Er is onder andere door de media steeds meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in allerlei situaties. Ook in dergelijke zaken is het vaak zinvol om een gespecialiseerde mediator in te zetten. Mensen hebben vaak een afhankelijkheidsrelatie bij grensoverschrijdend gedrag, de cultuur op het werk is onvoldoende beschermend, mensen voelen zich kwetsbaar en hebben wat te verliezen of zijn bang om grenzen aan te geven. Iedere situatie is weer anders. Vaak leidt grensoverschrijdend gedrag tot ziekte voor degene die het overkomt. Het gebeurt ook dat de ander zich niet bewust is van het grensoverschrijdende gedrag.

Steeds vaker wordt er mediation ingezet bij grensoverschrijdend gedrag. Voor het slachtoffer geeft het de mogelijkheid om opnieuw de regie te pakken, wat voor het herstel essentieel is. Soms speelt het zich af op het snijvlak van het strafrecht. Ook in strafzaken merk ik dat het uitspreken naar de ander wat je als grensoverschrijdend hebt ervaren zelfrespect en zelfvertrouwen oplevert. Als mediator is het belangrijk om deze gevoelige gesprekken goed te begeleiden, met zorg en respect voor het verhaal van het slachtoffer, maar ook voor de pleger moet ruimte zijn. Daar moet je als mediator een goede balans in vinden. Beide partijen moeten je hierin vertrouwen. Daar gaat altijd een individueel gesprek aan vooraf. Soms is er ruimte voor het bespreken van de mogelijkheid om de (werk)relatie te herstellen. Erkenning en een spijtbetuiging is vaak heel erg belangrijk en soms wordt na het gesprek de samenwerking beëindigd.’

Met mediation valt echt winst te behalen

Over Meinema Mediation

‘Als mediator moet je een sfeer van veiligheid creëren waarin mensen zich durven uit te spreken. Daar helpt de structuur en werkwijze bij. Als mediator ben je onafhankelijk, onpartijdig en neutraal, maar ik ga wel tot het uiterste om het conflict goed in kaart te brengen. Daar is soms ook lef voor nodig en daarin zoek ik ook de grenzen op. De mediator moet ervoor zorgen dat ook de losse eindjes benoemd worden, juist als mensen ze niet bespreekbaar willen maken. Een conflict geeft ook vaak een groeiproces aan. Mensen zijn zich aan het ontwikkelen en veranderen, en dat geeft een andere dynamiek in het contact. Je moet een conflict willen uitpakken en dat vraagt veel van mensen. Wanneer een conflict toch wordt opgelost aan de mediationtafel, zijn mensen vaak erg dankbaar voor de rust die er ontstaat. Mediation is echt een dankbaar en afwisselend vak.’

Reino Meinema is een gedreven persoonlijkheid en goed en ervaren in haar vak als mediator. Ze staat als registermediator ingeschreven bij de Raad voor rechtsbijstand en bij de mediatorsfederatie Nederland. Ze heeft een drukke mediationpraktijk in Leeuwarden en je kunt bij haar terecht voor zowel familie- en arbeids- als strafzaken.

Datum: 12 april 2022