corona

207.000 euro voor onderzoek rond Long-COVID

Alhoewel de aantallen van coronagevallen op dit moment weer dalen, hebben sommige patiënten na het doormaken van corona langdurig aanhoudende klachten. Extreme vermoeidheid, benauwd zijn en concentratieproblemen zijn voorbeelden van deze klachten. In de volksmond is dit beter bekend als ‘Long-COVID’.

Een sluitende verklaring van deze langdurige klachten is nog niet gevonden. Tot op heden zijn er geen duidelijke diagnostische criteria, behandelingen en follow-upmogelijkheden voor Long-COVID. In de regio Rijnmond slaan de ketenpartners hun handen ineen om dit gezamenlijk te onderzoeken in de CO-RRECT studie.

Gepersonaliseerde behandelwijze

Op 16 november 2022 ontvingen Franciscus Gasthuis & Vlietland en Erasmus MC voor de CO-RRECT studie via de Stichting BeterKeten een subsidie van €207.000. Met dit bedrag kunnen zij het onderzoek starten. ‘Samen met alle betrokkenen inventariseren we welke behandelingen voor Long-COVID worden gegeven. Wat werkt verwerken we in een gepersonaliseerde behandelwijze op maat voor de patiënt. Daarmee verbeteren we de zorg in onze regio’, aldus hoofdonderzoeker Gert-Jan Braunstahl.

CO-RRECT onderzoek

Het CO-RRECT onderzoek is een vervolg op het in 2020 gestarte CO-FLOW onderzoek, waarin 700 COVID-19-patiënten 2 jaar zijn gevolgd om inzicht te krijgen in de langetermijngevolgen en resultaten van zorg. Bij het CO-RRECT onderzoek wordt de samenwerking uitgebreid met de kennis van de huisartsen. Deze brede samenwerking is essentieel om huidige diagnostische criteria, behandelingen en follow-upmogelijkheden goed te evalueren en te komen tot een gepersonaliseerde behandeling van huisarts tot specialist.

Samenwerking zorgverleners

Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking tussen verschillende zorgverleners, zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen en longartsen. Hierin zal Franciscus een centrale rol spelen, mede door de aanwezige speciale long-COVID-polikliniek. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van longartsen Gert-Jan Braunstahl van Franciscus, Merel Hellemons van het Erasmus MC, professor Longgeneeskunde Joachim Aerts en universitair hoofddocent Revalidatiegeneeskunde Rita van den Berg-Emons van het Erasmus MC. ‘Bij dit onderzoek zijn zowel de huisartsen als verschillende specialisten betrokken, zodat er beter samengewerkt wordt en uiteindelijk alle patiënten in de regio de zorg krijgen volgens de laatste inzichten, en op de juiste plaats’, aldus longarts Merel Hellemons.

Stichting BeterKeten

De Stichting BeterKeten, die het onderzoek financiert, heeft als doel het stimuleren en verbeteren van de samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio Groot-Rijnmond op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en wetenschap. Voor de 5de keer investeert de stichting in 3 veelbelovende gezamenlijke promotietrajecten, waarvan de CO-RRECT studie er dit jaar 1 is.

Kijk voor meer informatie op www.franciscus.nl/wetenschap

Zowel de huisartsen als specialisten zijn betrokken

Nieuwe stap richting Spoedplein Franciscus Gasthuis

Franciscus Gasthuis & Vlietland wil spoedzorg in de regio zo goed mogelijk organiseren, zodat patiënten snel weten waar zij aan toe zijn: ‘Bij welke zorgverlener kom ik terecht en wat betekent dit voor mijn wachttijd en medische kosten?’ Door goede onderlinge afspraken, veilige informatie-uitwisseling en de juiste voorlichting kunnen patiënten de best passende medische zorg krijgen in een spoedsituatie. ‘De samenwerkingsafspraken zijn voor ons het uitgangspunt voor het ontwerp van een nieuw spoedplein; bijvoorbeeld de keuze voor aanmelding en inschrijving van patiënten bij één ontvangstbalie in plaats van twee aparte balies’, aldus bestuurder Huisartsenposten Rijnmond Dyonne Broers.

Ondertekening huur- en raamovereenkomst

In de raamovereenkomst zijn de samenwerkingsafspraken tussen Franciscus en Huisartsenposten Rijnmond vastgesteld. Deze afspraken vormen de basis voor het ontwerp van het nieuwe Spoedplein Rotterdam Noord, dat in 2025 in gebruik genomen wordt, maar worden waar mogelijk nu al toegepast bij gezamenlijke werkprocessen op de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost. De huurovereenkomst gaat in op het moment dat de nieuwbouw bij Franciscus Gasthuis, met daarin onder andere een Spoedplein, een modern Operatie- en Interventiecomplex en een gastvrij Vrouw & Kind Centrum, gerealiseerd is.
‘Met de ondertekening spreken wij uit dat we de samenwerkingsafspraken verder uitwerken vóór oplevering van het nieuwe spoedplein en ook dat we de afspraken willen blijven ontwikkelen en vernieuwen richting de toekomst’, aldus voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland Marjolein Tasche.

Spoedplein Rotterdam Noord

Naast één ontvangstbalie wordt er op het nieuwe Spoedplein ook een acute observatie-unit gerealiseerd, die op de Spoedeisende Hulp ruimte biedt aan acuut zieke patiënten en patiënten bij wie nog meer onderzoek nodig is. De Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost maken daarnaast flexibel gebruik van acute behandelkamers en voorzieningen als vergader- en multifunctionele ruimten. Dit komt de onderlinge samenwerking ten goede, maar uiteindelijk wordt de zorg hiermee ook meer om de patiënt heen georganiseerd. En dat is waarvoor het ziekenhuis het uiteindelijk doet: patiënten bij spoedzorg beter helpen!

Topklinisch opleidingsziekenhuis

Een topklinisch ziekenhuis zijn, betekent dat Franciscus elke dag samenwerkt aan de beste zorg voor zijn patiënten; samen met ruim 330 medisch specialisten en 4.700 medewerkers, maar ook met andere ziekenhuizen en zorgaanbieders in de regio Rotterdam. Voor patiënten betekent dit dat zij in het ziekenhuis terecht kunnen voor zowel goede basiszorg en dienstverlening als hooggespecialiseerde en hoogwaardige acute en complexe zorg.

Voor meer informatie kun je kijken op www.franciscus.nl/franciscus-vernieuwt

Datum: 19 december 2022