zelfliefde

Heb jij genoeg Zelfliefde?

Veel mensen vinden het lastig om van zichzelf te houden. Dat komt vaak doordat ze zich laten leiden door de verwachtingen van hun omgeving of de eisen van de maatschappij. Dat gold in ieder geval voor Susan (39). Ze had het gevoel de perfecte werknemer, partner en ouder te moeten zijn. Ze wilde haar sociale leven ten volle beleven, blijven sporten en er elke dag netjes en verzorgd uitzien. Met andere woorden, ze liet zich leven door de ogen en oren van de omgeving en ging voorbij aan wat ze diep vanbinnen zelf wilde. Steeds verder raakte Susan verwijderd van een gevoel van zelfliefde en acceptatie. Wat is dat eigenlijk, zelfliefde en waarom is het belangrijk?

Wat is zelfliefde?

Zelfliefde gaat om houden van wie je bent op een onvoorwaardelijke manier. Het heeft te maken met eigenwaarde. Vind je jezelf goed genoeg of vind je dat er van alles aan je mankeert? Voor Susan gold dat ze zichzelf pas voldoende waard vond wanneer ze dacht te voldoen aan alle eisen van zichzelf en haar omgeving. En dat eisenpakket werd natuurlijk steeds groter. Houden van zichzelf was voor haar geen vanzelfsprekendheid. Susan ging steeds meer haar eigen grenzen over, durfde de ander geen nee te zeggen en zo maakte ze geen keuzes voor zichzelf maar om anderen een plezier te doen. Weet jij hoe je dat doet? En hoe je het verdient om gelukkig te zijn en hiervoor te kiezen en de nodige stappen te zetten? Want dat is zelfliefde. Susan wist het niet, raakte opgebrand en vermoeid en klopte toen bij mij aan.

Een belangrijk kantelpunt

Na een aantal gesprekken kwam Susan tot inzicht dat ze in haar leven vooral voor anderen koos in plaats van voor zichzelf. Dat was een belangrijk kantelpunt. Vanuit wat ze in haar jeugd had meegemaakt en wat ze vanuit haar omgeving had geleerd was het een overtuiging geworden dat het belangrijk voor haar was om alles voor vrienden, familie en naasten te doen. Een mooie eigenschap natuurlijk, maar niet als het compleet ten koste gaat van jezelf. En dat was bij Susan zo, zij cijferde zichzelf al jaren weg. Dat trok een te zware wissel op haar welzijn. Susan vertelde dat ze voor het eerst besefte dat ze ook een goede, duurzame relatie met zichzelf moest aangaan om er dan ook voor al die anderen te kunnen zijn.

Waarom heeft zelfliefde ook met zelfacceptatie te maken?

Houden van jezelf is, net zoals voor Susan, voor veel anderen niet vanzelfsprekend. Veel mensen weten niet eens goed wat het precies inhoudt. Zelfliefde draait om weten dat je het verdient om gelukkig te zijn en dat je daar ook de nodige stappen voor kunt zetten. Dat heeft veel te maken met acceptatie. Het gaat om accepteren dat je goed genoeg bent zoals je bent met al je positieve, maar ook met je negatieve punten. Dat oké bent en durft voor jezelf te kiezen en je hart te volgen. Want dat werkt vervolgens versterkend op het gebied van zelfliefde. Volg je hart want dat klopt! Het is belangrijker dat jij je eigen pad kan volgen waar jij je gelukkig bij kunt voelen, dan om de erkenning te krijgen van anderen en te voldoen aan de eisen van de maatschappij. Jij bent oké!

Wat is dat eigenlijk, zelfliefde en waarom is het belangrijk?

Voor jezelf kiezen

Als jij jezelf accepteert als mens, met al je talenten en valkuilen, durf je ook meer voor jezelf te kiezen en je hart te volgen. Het is niet erg om mindere kanten te hebben, die heeft iedereen. Door jezelf te omarmen als mens van vlees en bloed, met positieve en negatieve punten, kun je gemakkelijker je eigen pad volgen. Zaken als status en andere externe factoren komen daardoor op een tweede plek. Het gaat je niet om het geld of de erkenning van anderen. Wat jij doet en wat daaruit voortkomt, is voor jou goed genoeg. Ongeacht wat anderen over je zeggen.

Zelfliefde laten groeien

Maar hoe kun je werken aan het vergroten van zelfliefde? Er is een aantal pijlers waarop je je kunt richten. 

1. Oefenen met dankbaarheid. Je kunt jezelf trainen om positiever over jezelf te denken en meer open in het leven te staan. Begin daarmee door dagelijks op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Denk aan: ‘Ik ben dankbaar voor mijn gezondheid, het stelt me in staat alle dingen te doen die ik wil doen’. 

2. Geduld ontwikkelen. Veel mensen leggen de lat enorm hoog voor zichzelf. Maar is dat omdat je écht vindt dat je de prestatie moet kunnen leveren, of omdat je denkt dat de omgeving het verwacht? Het is niet erg om fouten te maken en ervan te leren. Ontwikkel geduld met jezelf. Niet alles hoef je meteen onder de knie te hebben! 
3. Aandacht voor het positieve. Van nature zijn we geneigd om onszelf te beschermen tegen gevaar. De focus ligt daarom gemakkelijk op het negatieve. Dat is jammer, want wat je aandacht geeft, dat groeit. Probeer het daarom om te draaien. Welke punten van jezelf en je gedrag zijn wel positief? Deze omdraaiing voelt eerst misschien onnatuurlijk, maar hoe meer je oefent, hoe gemakkelijker het je afgaat.

De langste relatie

Susan heeft gewerkt aan een stuk zelfontwikkeling, bewustwording van haar overtuigingen, geleerd te luisteren naar haar eigen behoeftes en zo duidelijker grenzen leren stellen en nee durven zeggen. Wanneer jij je lekker in je vel voelt en genoeg zelfliefde hebt, dan sta je ook positiever in het leven. Je kunt meer aan en je zult je krachtiger voelen. Zelfliefde is belangrijk voor je eigen welzijn! Want de langste relatie die je in je leven zult hebben, is die met jezelf. Wanneer je het moeilijk vindt om van jezelf te houden, is het goed om daar eens samen met iemand naar te kijken, die je daarbij kan ondersteunen. Ik help je daar als coach graag bij. Wil jij meer zelfliefde ervaren? Neem gerust contact met mij op voor meer informatie of een afspraak.

Datum: 09 juni 2022