auditieve-verwerkingsproblemen

Herken gehoorproblemen en auditieve verwerkingsproblemen!

Wanneer je niet lijkt door te dringen tot je kind, of je kind lijkt je niet te verstaan, begrijpen of horen, is het logisch dat je allereerst denkt aan een slecht functionerend gehoor. Zeker wanneer je kind op school tegen dezelfde problemen aanloopt. De informatie die de juf of meester vertelt, pikt het kind bijvoorbeeld maar half op en mondelinge instructies worden verkeerd opgevolgd. Maar auditieve verwerkingsproblemen kunnen ook een oorzaak zijn. Het is daarom goed om te weten wat het verschil is tussen gehoorproblemen en auditieve verwerkingsproblemen en waar je dit aan kunt herkennen.

Spraaktaalontwikkeling

Het gehoor is een belangrijk zintuig bij het ontwikkelen van goede spraak-, taal- en communicatievaardigheden, vooral in de eerste jaren. Wanneer kinderen niet goed kunnen horen of verstaan, heeft dit een grote invloed hierop. De verwerking van gesproken taal, klanken en geluiden vindt daarnaast plaats in de hersenen. Als er een verstoring is bij de verwerking van auditieve prikkels, wordt dit auditieve verwerkingsproblemen genoemd.

Auditieve verwerkingsproblemen

Bij auditieve verwerkingsproblemen kan het kind geluiden wel horen, maar worden ze niet goed verwerkt in de hersenen. In een rumoerig omgeving, zoals het klaslokaal, zijn er bijvoorbeeld te veel prikkels, waardoor het kind de nodige informatie niet goed kan filteren. Maar ook in andere situaties kan het kind moeite hebben om wat ze gehoord hebben om te zetten in betekenisvolle informatie. Dit kan leiden tot communicatieproblemen en verminderde schoolprestaties.

Verschil herkennen

Aangezien het gedrag vaak vergelijkbaar is met dat van een slechthorend kind, is het verschil soms lastig te bepalen. Je kunt auditieve verwerkingsproblemen herkennen aan een kind dat zich maar kort kan concentreren op verbale instructies of informatie en snel afgeleid is. Dingen die gezegd worden, worden vaak slecht onthouden. Daarnaast kunnen er problemen zijn met de taalvaardigheden en muzikale vaardigheden. Het kind kan bijvoorbeeld geen melodieën of ritmes herkennen.

Onderscheid tussen spraakklanken

Een kind met auditieve verwerkingsproblemen kan moeilijk onderscheid maken tussen verschillende spraakklanken. Ook heeft het kind vaak moeite met hakken en plakken. Vanuit de klanken b-oo-m kan het kind de klanken niet herkennen. Omdat de auditieve functies een grote rol spelen bij het leren lezen en spellen, is het belangrijk dat problemen zo vroeg mogelijk onderkend en behandeld worden. Anders kan het leiden tot een taal- of leerachterstand.

Het is belangrijk dat problemen zo vroeg mogelijk onderkend en behandeld worden

Problemen onderzoeken

Als het niet duidelijk of een kind wel of niet goed genoeg hoort, wordt doorverwezen naar een KNO-arts of het audiologisch centrum voor specialistisch onderzoek. Rond 6 jaar kunnen auditieve verwerkingsproblemen onderzocht en behandeld worden. De logopedist doet dan onderzoek naar de auditieve vaardigheden en spraaktaalvaardigheden. Met gerichte training gaan we vervolgens werken aan de verbetering hiervan. Ook krijgen ouders advies om de auditieve verwerking en omgeving voor het kind te verbeteren.

Tips bij verwerkingsproblemen

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen reageren vaak niet op wat er gezegd wordt als er achtergrondgeluiden zijn. In een één-op-één situatie zonder storende achtergrondgeluiden, lukt het verstaan en verwerken van de informatie vaak veel beter. Maak daarnaast oogcontact om de aandacht te houden, herhaal en vat informatie samen in een gesprek, gebruik korte zinnen en houd uitleg kort, en praat duidelijk met pauzes tussen zinsdelen of in een langzamer tempo.

Over Jumelet Logopedie

Vermoed je dat je kind auditieve verwerkingsproblemen of gehoorproblemen heeft? Je kunt dan terecht bij Jumelet Logopedie. In de behandeling van slechthorendheid werken wij met gebaren (NmG) en leren wij het kind omgaan met het slechthoren. Daarnaast werken we met verschillende programma’s die kunnen helpen bij auditieve verwerkingsproblemen. Zo is Cogmed vaak een uitkomst bij werkgeheugenproblemen. Maak gerust een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. Wij begeleiden ouder en kind graag bij het vinden van een passende oplossing.

Datum: 12 februari 2021