uitvaart

Persoonlijk contact voor, tijdens en na een uitvaart

In 2003 opende Alexandra Markusse de Uitvaartwinkel aan de Kreukelmarkt. Het was een vooruitstrevend initiatief, want Alexandra was haar tijd toen al ver vooruit. In die tijd waren onderwerpen rond de dood helaas nog niet zo bespreekbaar als nu. Toch wisten bezoekers de winkel vaak te vinden vóór of na een uitvaart, al was men dan voornamelijk geïnteresseerd in een urn of in assieraden die in de winkel getoond en verkocht werden.

De Uitvaartwinkel

Door de komst van vele internetaanbieders van urnen en assieraden verdween de functionaliteit van de Uitvaartwinkel. Het werd letterlijk tijd om even afstand te nemen van de winkel om beter te leren zien en aan te voelen waar nu echt behoefte aan was. De Uitvaartwinkel van Alexandra Markusse is nu teruggekeerd op het vertrouwde adres aan de Kreukelmarkt in de Goese binnenstad. Wél met een nieuwe naam, Bij Alexandra, en een andere opzet: er wordt ruimte geboden aan maatschappelijke, uitvaartgerelateerde zaken.

Persoonlijk contact

Steeds meer mensen regisseren en regelen tegenwoordig zelf hun uitvaart. Daarbij roept de informatie die hun via internet wordt verstrekt vaak meer vragen op dan dat er antwoorden zijn. Door hierover met mensen in gesprek te gaan, werd het Alexandra duidelijk dat er, juist door het overdadige aanbod via internet in onze op zichzelf staande maatschappij, veel meer behoefte is aan een persoonlijke benadering en persoonlijk contact. Voor, tijdens en na een uitvaart. Want je hoeft het niet alleen te doen.

Laagdrempelig

Dit was voor Alexandra de aanleiding om de Uitvaartwinkel weer te openen, maar dan in een veranderde vorm. Graag biedt zij mensen de gelegenheid om gebruik te maken van haar laagdrempelige manier om informatie te verkrijgen over alles rondom dood en afscheid. Want dat wordt op internet als een groot tekort ervaren. Na een afwezigheid van twee jaar en een volledige restauratie van het prachtige pand met beschermd stadsgezicht aan de Kreukelmarkt is de Uitvaartwinkel op 29 januari teruggekeerd in Goes onder de naam Bij Alexandra.

Een persoonlijke benadering en persoonlijk contact

Gratis koffie-uurtje

Nabestaanden en lotgenoten kunnen in het pand van Bij Alexandra iedere laatste dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 11.00 uur terecht voor een kopje koffie en een zelfgebakken taart met elkaar en Alexandra. In dit uur kunnen nabestaanden en lotgenoten elkaar in een ongedwongen, veilige sfeer ontmoeten en ervaringen met elkaar uitwisselen. Daarbij ligt de nadruk op gehoord en gezien worden door de ander: begrip hebben voor elkaar, omdat rouw voor een ieder persoonlijk heel anders kan zijn. Het koffie-uurtje is gratis, want een beetje medemenselijkheid hoeft niets te kosten. Alexandra levert graag een bijdrage aan het ontmoeten en verbinden van mensen.

Informatie en advies

Verder kun je bij Alexandra op afspraak terecht voor informatie en advies. Immers: steeds meer mensen regelen hun laatste afscheid zelf. Door dit vooraf te bespreken, komen de moeilijke beslissingen voor de betrokkenen niet op het moeilijkste of meest emotionele moment. Het geeft je wat meer tijd om nog eens rustig en weloverwogen over het afscheid na te denken.

Lezingen, workshops en exposities

Naast het maandelijkse koffie-uurtje, waarbij gebruik gemaakt wordt van een uitnodigende open tafel, zullen er in het vernieuwde pand lezingen worden gegeven en workshops en exposities worden gehouden. Tijdens de lezingen zal Alexandra, of een gespecialiseerde gastspreker, een specifiek thema behandelen. Daarbij kun je denken aan onderwerpen als de ecologische manieren van asbestemming, verschillende rituelen bij een uitvaart, budgetuitvaarten of vragen over het gebruik willen maken van een natuurbegraafplaats. Daarbij wil Alexandra mensen tijdens de lezingen graag bewuster maken van de diverse mogelijkheden die er zijn als het om een uitvaart gaat. Ook onderwerpen als het maken van een testament of laatste wilsbeschikking en euthanasie worden niet uit de weg gegaan. Tijdens een workshop kun je niet alleen sparren met gelijkgestemde deelnemers, maar ook kracht halen uit elkaars verhalen en ervaringen. Bovendien heb je een live klankbord voor de obstakels waar je zelf tegenaan loopt tijdens het leven met een gemis. Kunstenaars die met kunstuitingen rond de dood bezig zijn, worden in de gelegenheid gebracht om die te exposeren in de speciale expositieruimte. Op deze manier kan hun werk door veel mensen worden gezien.

Datum: 21 mei 2019