afwijkend-sociaal-gedrag

Vertoont je kind afwijkend sociaal gedrag?

Als je denkt aan de woorden ‘honden’ en ’training’, dan kom je al snel op ‘hondentraining’ uit. Je denkt dan aan mensen die hun hond leren om zich netjes te gedragen en te luisteren naar commando’s. Een hond kan ook worden ingezet om jouw kind wat te leren. Het zal je misschien verbazen, maar de weerbaarheid van je kind kan er mee worden versterkt.

Gedragskenmerken

Sommige kinderen kunnen zich niet goed verdedigen en laten over zich heen lopen. Andere kinderen bijten snel van zich af en gedragen zich agressief. Het komt regelmatig voor dat kinderen problemen ervaren in de relatie met andere kinderen en volwassen. Afwijkend sociaal gedrag komt bijvoorbeeld voort uit angst voor afwijzing. Deze kinderen voelen zich onzeker. Het kan zijn dat jouw kind wordt gepest of bijvoorbeeld ADHD heeft. Je kind laten trainen door een hond biedt hulp.

Vertrouwen: hoger in rang

Oudere kinderen zijn voor een hond roedelgenoten die hoger in rang staan. Honden doen wat oudere kinderen van ze vragen. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt verhoogd als ze van de hond opdrachten moeten doen. Ook wordt dan hun angst verminderd.

Afwijkend sociaal gedrag komt voort uit angst voor afwijzing

Dieren voelen een kind aan

Kleine kinderen worden door een hond gezien als roedelgenoten die gelijk in rang staan. Honden gedragen zich vriendelijk en speels tegen hen. Angst wordt daardoor verminderd en boosheid geremd. Ook beschermen honden elkaar bij angst, pijn en woede. Dit doen zij door clownesk gedrag te vertonen. Dieren voelen een kind aan en veroordelen niet. Een kind voelt zich eindelijk gezien, eindelijk begrepen. Er ontstaat wederzijds vertrouwen tussen hond en kind.

Verandering

Het wederzijds vertrouwen tussen kind en hond zorgt ervoor dat er ruimte is voor verandering. Het gedrag en de instelling van jouw kind ontwikkelen zich positief. Kinderen stellen zich hierdoor anders tegen anderen op en zullen hierdoor ook een andere respons krijgen. De negatieve spiraal is doorbroken.

Datum: 09 augustus 2017