angst

Bevrijd van angst

Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest.’ Dit spreekwoord slaat de spijker op zijn kop. Angsten kunnen jouw bewegingsvrijheid in het leven behoorlijk beperken, of het nu gaat om sociale angsten, om tunnels door te rijden, om openbare ruimtes te betreden, faalangst, angst om in de rij voor de kassa te staan, angst voor de tandarts. ‘Angst’ is een heel groot begrip.

Symptomen

Als je bang bent, voel jij je onrustig en nerveus. Dit kan zich lichamelijk op verschillende manieren uiten, zoals trillen, zweten, droge mond, moeite met ademhalen, bonkend hart of duizeligheid. Daarnaast heb je last van geïrriteerd of geprikkeld zijn, piekeren, je bedreigd voelen, denken dat je niet tegen je problemen opgewassen bent en een verwarde en onsamenhangende gedachtegang. Daardoor vertoon jij vermijdend gedrag, afhankelijk gedrag of geagiteerd gedrag.

Weg met die angst

De enige manier om angst uit te doven, is door angst aan te gaan. Dit kan door middel van exposure. Dit wil zeggen: jezelf in stappen blootstellen aan de beangstigende situatie. De angst niet meer onderdrukken, het er laten zijn en aangaan brengt minder leed teweeg dan de angst voor de angst! Bovendien breidt een angst die niet wordt aangegaan zich vaak verder uit naar andere gebieden. Wat jij nodig hebt om de drempel naar een vrij leven over te stappen is een coach, een counselor, die naast jou staat en met jou meegaat om jou te ondersteunen bij iedere stap!

Sámen stappen maken

Petra Arts van Embden is onder andere gespecialiseerd in de behandeling van angst en fobieën. Zij kan jou helpen om jouw angst beheersbaar te maken. Veiligheid staat voorop. Praktisch inzicht in de techniek of het mechanisme van het voorwerp van je angst zal je hierbij helpen.

Wat jij nodig hebt om de drempel naar een vrij leven over te stappen is een coach

Ondersteuning

Voordat je aan exposure toe bent, moet er eerst therapeutisch werk verricht worden. Petra werkt voornamelijk met de Acceptance and Commitment Therapy om ervoor te zorgen dat je genoeg handvatten hebt om in te zien dat vermijding je uiteindelijk verder van je uiteindelijke doel af brengt. Dat is wat vele angstbehandelingen missen, maar wat vaak wel noodzakelijk is om de uitdoving succesvol te laten verlopen. Angst is een natuurlijk gevoel, maar die moet alleen niet de overhand krijgen. Mocht er sprake zijn van een traumatische ervaring, dan kan EMDR worden toegepast. Natuurlijk wordt van tevoren besproken wat jij kunt verwachten en hoe je met verschillende lichamelijke en psychische gewaarwordingen kunt omgaan. Petra ondersteunt jou daarbij in alle rust.

Iedereen is anders

Petra Arts van Embden: ‘Is er een gebeurtenis op je pad gekomen die jou volledig uit balans heeft gebracht? Wil je weer in het hier en nu leven? In mijn praktijk in Oud-Beijerland begeleid ik onder andere mensen met kokhalsproblematiek, angststoornissen, traumaverwerking, burn-out en depressie. In mijn therapie combineer ik al mijn opgedane kennis en stel ik deze af op de cliënt. Iedereen is anders. Wat bij de één werkt, hoeft bij een ander niet aan te slaan. Samen gaan we erachter komen wat bij jou werkt.’

Datum: 05 juli 2018