kinderfysiotherapie

Alles over kinderfysiotherapie!

Wanneer je kind een achterstand heeft in de bewegingsontwikkeling, ondervindt hij moeite om mee te komen op lichamelijk en soms ook op sociaal vlak. Het is dan een goed idee om hulp en advies te vragen bij de kinderfysiotherapeut. Daardoor kan je kind weer op school meespelen of heeft hij meer plezier bij het sporten.

Ontwikkeling

Kinderfysiotherapeuten zijn specialisten op het gebied van achterstanden van de motorische ontwikkeling van opgroeiende kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Daarnaast hebben zij de kennis over allerlei groeigerelateerde klachten en aandoeningen bij opgroeiende kinderen. Een kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt. Ook worden er tips gegeven en adviezen op het gebied van sport, spel en oefeningen.

Problemen in kaart

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. In de meeste gevallen gaat dit vanzelf, maar soms ook niet. Kinderen kunnen dan problemen hebben met hun motorische ontwikkeling. Soms gaat het om relatief kleine problemen, soms zijn deze onderdeel van een totale ontwikkelingsachterstand. Het is de taak van de fysiotherapeut om deze problemen in kaart te brengen en te behandelen.

Problemen motoriek

Problemen in de motoriek kunnen bijvoorbeeld ontstaan door aandoeningen in het houdings- en bewegingsapparaat, de organen, het zenuwstelsel of de sensorische informatieverwerking (S.I.). Complicaties in deze gebieden maken dat je kind te weinig motorische ervaring kan opdoen. Het duurt dan langer dat hij of zij een bepaalde vaardigheid onder de knie heeft.

Sensorisch

Soms belemmeren sensorische informatieverwerkingsproblemen de ontwikkeling van jouw kind. Je kind heeft dan bijvoorbeeld moeite met het coördineren van zijn houding en evenwicht. De fysiotherapeut zal dan de sensorische informatieverwerking als uitgangspunt gebruiken om aan de hulpvraag te werken.

Handvatten om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen

Handvatten

Door middel van kinderfysiotherapie krijgt je kind handvatten om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Door veel te oefenen leert je kind deze uiteindelijk eigen te maken en te automatiseren. Zo kan hij weer prettiger functioneren.

Behandeling

In de behandeling bij de fysiotherapeut staat de hulpvraag van het kind en de ouders altijd centraal. Doel is om de (motorische) ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten. De problemen en vraagstukken waar kinderfysiotherapeuten voor komen te staan, zijn zeer divers. Voorbeelden zijn baby’s met een voorkeurshouding van het hoofd, kinderen met schrijfproblemen of dyspraxie. Ook komen er kinderen met een ontwikkelingsachterstand, oedeemklachten, bekkenproblemen of longproblematiek. Verder kunnen kinderen bij revalidatie na een ongeluk of ziekte en kinderen met overgewicht ook terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie

Heeft jouw kind moeite met zijn motorische of sensorische ontwikkeling? De kinderfysiotherapeuten van fysio van der Linden kunnen verder helpen. Hier kun je terecht voor behandeling en advies. Indien de klachten of problemen dat vereisen, kan de kinderfysiotherapeut ook doorverwijzen naar andere specialisten. Door de nauwe samenwerking met het ziekenhuis en andere zorgdisciplines zoals kinderartsen, diëtisten, logopedie en ergotherapie is er altijd passende zorg die bij jouw hulpvraag aansluit.

Datum: 27 februari 2018