CTS

Weer aan het werk zonder CTS

Menno (56): ‘Met veel plezier werk ik als leraar in het basisonderwijs. Het contact met de leerlingen vind ik fantastisch, de band die je met ze opbouwt en ze zien opgroeien tot kinderen klaar voor de middelbare school. Op een gegeven moment kreeg ik echter te maken met een vervelende klacht. Niet dat ik niet meer kon werken, maar lastig was het wel.’

Een behoorlijke belemmering

‘Het is nu een paar jaar geleden toen ik voor het eerst het krachtverlies in mijn rechterhand opmerkte. Ik wilde iets oppakken, maar kreeg dat niet voor elkaar. Daarbij had ik ook minder gevoel in mijn vingertoppen. Mijn handpalm, duim en een aantal vingers voelden doof aan. Vervolgens kreeg ik ook last van pijnklachten. Op sommige momenten was dat zo vervelend dat ik er ook ’s nachts wakker van lag. Aangezien ik veel schrijf en typ voor mijn werk, begon dit een behoorlijke belemmering te worden.’

Informatie inwinnen

‘Uiteraard ben ik naar de huisarts gegaan om informatie in te winnen over wat er mogelijk kon spelen. Die vermoedde dat er sprake was van het Carpaal Tunnel Syndroom, oftewel CTS. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan die de diagnose bevestigden en ik kreeg een nachtspalk voorgeschreven. Dit moest de pols rust geven, waardoor de zenuw minder belast zou raken. Maar helaas bleek dit voor mij niet voldoende te werken. Er was eerst wel sprake van wat verlichting, maar al snel kwam de klacht in alle hevigheid terug.’

Doorverwezen

‘Omdat ik maar niet van de klacht af kwam, ben ik doorgestuurd naar Excellent Care Clinics. Ik vreesde voor een ingrijpende operatie, maar het bleek dat dat niet direct nodig was. Tijdens het intakegesprek lichtte de pijnspecialist me in over een specifieke pijnbehandeling bij CTS waardoor veelal een operatie voorkomen kan worden.’

Mijn handpalm, duim en een aantal vingers voelden doof aan

De behandeling

‘De pijnspecialist vertelde dat er middels de echo werd beoordeeld of er een bepaalde zenuw beklemd was geraakt. Als dat inderdaad het geval was, dan zou de behandeling zeker effectief zijn. Al snel werd duidelijk dat ik in aanmerking kwam voor de pijnbehandeling. Het verbaasde me dat ik meteen helderheid kreeg over mijn klacht, het type behandeling én daarna een afspraak kon maken daarvoor.’

Opluchting

‘Van de pijnspecialist heb ik begrepen dat er bij deze behandeling een vloeistof wordt geïnjecteerd tussen de zenuw en het peesblad dat de zenuw beknelt. Deze vloeistof werkt irritatieremmend. Vervolgens neemt de zwelling en irritatie af waardoor de zenuw weer vrij komt te liggen . Het klonk duidelijk en ik was dan ook erg benieuwd naar het resultaat. Inmiddels kan ik met opluchting stellen dat de ingreep me erg geholpen heeft. Ik kan weer met plezier en zonder pijn werken, schrijven en typen, en dat ook nog eens binnen afzienbare tijd.’

Datum: 09 april 2020