mediation

De mogelijkheden van mediation

Wanneer er een conflict ontstaat in je gezin of familie, ligt het onderwerp meestal erg gevoelig. Je relatie met de andere betrokkenen komt dan al snel onder druk te staan. Je wilt dat het zo snel en goed mogelijk opgelost wordt, en er zijn veel manieren om tot die oplossing te komen. Welke manier het beste is, hangt van de omstandigheden af. Meestal wordt de hulp van een rechter ingeroepen, maar de impact van zo’n procedure wordt vaak onderschat. Een mediator is een betrouwbaar en onpartijdig alternatief op een gerechtelijke procedure. In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden van mediation.

Mediation echtscheiding

Een echtscheiding is ingrijpend en vergt veel van je. Een mediator kan jou en je partner in deze situatie helpen om tot de beste overeenkomst te komen voor jullie en eventueel voor jullie kinderen. Wanneer je de hulp van een scheidingsmediator inschakelt, heb je zelf invloed op de uitkomst. Er is veel ruimte om je persoonlijke belangen en emoties te uiten en jullie krijgen allebei ruim de tijd om jullie verhaal te doen. De mediator voorziet jullie van de nodige informatie, ook de informatie waar je zelf in eerste instantie niet aan denkt. Succesvol scheiden start met goede communicatie.

Mediation erfenissen

Wanneer je een dierbare verliest, is dat een emotionele gebeurtenis die veel impact heeft. Je komt ook voor beslissingen te staan waar jij en je familie eigenlijk helemaal niet aan toe zijn. De meningsverschillen kunnen in zo’n situatie al snel uit de hand lopen. Problemen bij de afwikkeling en de verdeling van een erfenis vergroten het verdriet voor alle betrokkenen alleen maar meer. Een mediator kan jullie in zo’n geval helpen om open te blijven communiceren. Je kunt dan meer begrip opbrengen voor de ideeën en problemen van de anderen en je relatie met je familie blijft behouden.

Mediation relatieproblemen

In de beste relaties kunnen discussies voorkomen die uitmonden in een conflict. Als zo’n conflict vaker voorkomt, lopen de emoties hoog op en ontstaat er een situatie waar jullie allebei niet blij mee zijn. Omdat jullie wel een toekomst samen zien, ook al is hij misschien onzeker, willen jullie graag samen verder, maar niet alleen. Jullie zoeken een professionele begeleider die jullie helpt weer echt met elkaar in gesprek te zijn. Een mediator is het soort begeleider dat jullie zoeken. De mediation is gericht op het verbeteren van de communicatie en het vinden van een oplossing voor de onderliggende problemen.

Succesvol scheiden start met goede communicatie

Mediationspecialist

Jolanda Hellings is mediator bij 2Separate. Ze is gespecialiseerd in mediation bij en na een echtscheiding, familie- en erfenismediation. Ook kan ze helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan en alimentatiezaken. Jolanda: ‘Een paar gesprekken kunnen genoeg zijn om te voorkomen dat jullie elkaar echt kwijtraken.’

Mediationregister

2Separate is aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is dé autoriteit op het gebied van mediaton in Nederland. Het MfN-register dient als kwaliteitsstempel binnen de mediationbranche en is daarmee de bindende factor tussen mediators met een diversiteit aan expertises en achtergronden.

Datum: 29 april 2019