Scheiding

Laat je kind niet de dupe worden van de scheiding

De scheiding is achter de rug en het leven lijkt zijn normale vorm weer aan te nemen. Toch zijn er nog regelmatig conflicten, omdat je ex-partner ‘dwarsligt’. Vooral het kind wordt er de dupe van dat je ex-partner de afspraken niet nakomt of er juist heel star aan vasthoudt.

Conflicten na een scheiding

Mediator Jolanda Hellings: ‘Het komt helaas vaak voor dat kinderen de dupe worden van onderlinge conflicten tussen de ouders na een scheiding. In veel gevallen ontstaan die conflicten wanneer één van de ouders een nieuwe relatie krijgt. Als mediator kan ik, ook nadat de echtscheiding door de rechter is uitgesproken, bemiddelen bij conflicten op het gebied van communicatie.’

Geen overleg

Pasgeleden was het weer raak. Je ouders vierden hun 40-jarig huwelijk en hielden ter ere daarvan een feestje voor alle kinderen en kleinkinderen. Dat feestje viel echter precies in het weekend dat jullie dochter bij je ex-partner zou zijn. Er viel helaas niet te overleggen. Zelfs toen je dochter haar vader helemaal overstuur vroeg waarom zij niet mee mocht naar opa en oma, ging hij niet overstag.

Kinderen zijn vaak de dupe van onderlinge conflicten tussen de ouders na een scheiding

Klop aan bij je mediator

‘Het probleem is dat onderlinge meningsverschillen worden ‘uitgevochten’ als ex-partners en niet als ouders.’, vervolgt Jolanda. ‘Dat kan uitmonden in getreiter over en weer, waarbij het belang van de kinderen totaal uit het oog verloren is. In dat geval is het raadzaam om de problemen via mediation op te lossen. Dat is voor iedereen beter dan de zaak te laten escaleren en in een juridisch traject terecht te komen.

Communiceren als ouders

In de meest schrijnende gevallen wordt zelfs de Raad van de Kinderbescherming ingeschakeld en loop je de kans dat het kind onder toezicht wordt gesteld. Om dit te voorkomen, kan een mediator ingeschakeld worden die jullie begeleidt om weer te communiceren als ouders in plaats van als ex-partners.

Datum: 02 februari 2024