communicatie

Wat je zegt ben je zelf

Woorden hebben kracht. Hoe je communiceert heeft invloed op je relaties en op jezelf. Welke woorden je kiest, zegt iets over je emoties en gevoelens ten aanzien van jezelf. Als je heel kortaf reageert, heb je wellicht weinig inzicht in je emoties; heb je geen vocabulaire om jezelf te uiten. Hoe meer inzicht je hebt in je gevoelens, hoe duidelijker je kunt maken wat je bedoelt. Waarom kan de een zich beter uitdrukken dan de ander?

Veiligheid

Dat heeft te maken met het voorbeeld dat je hebt gehad. Als er weinig ruimte in het gezin van herkomst was voor het uiten van emoties en gevoelens, is het niet veilig geweest. Zinnen als ‘hou op’, ‘doe normaal’ of ‘dat is niet zo’ bieden geen vertrouwen. Je sluit jezelf dan af en copingmechanismen ontstaan.

Strategieën

Copingmechanismen kunnen zijn om alles te rationaliseren, te bagatelliseren en misschien ook wel heel veroordelend te zijn. Dit kan ontstaan vanuit een gebrek aan woorden. Het compenseren van het gebrek aan inzicht veroorzaakt bepaalde strategieën, door te willen domineren of manipuleren, en door een grote controledrang.

Behoefte

Therapie kan helpen om je bewust te worden van wat werkelijk de behoefte is. Door te ontdekken wat genegeerd en onderdrukt moest worden, kunnen gevoelens als pijn en verdriet naar de oppervlakte komen. De pijn van het onvermogen willen we niet voelen. Dit is de reden waarom het lastig is om te veranderen en we de verantwoordelijkheid bij de ander leggen. De ander doet pijn en is onbekwaam. Door interacties te vermijden, raak je steeds meer opgesloten in jezelf, waardoor er een diep wantrouwen kan ontstaan naar de medemens. Dit heeft weer het effect dat intieme relaties geen verdieping krijgen. Het voorbeeld wordt ook doorgeven aan eventuele kinderen.

De pijn van het onvermogen willen we niet voelen

Comfortzone

Een begin kan zijn om je bewust te worden van de manier waarop je spreekt. Is het liefdevol of barst het van minachting en ondermijning van de ander? Wat wil je bereiken met je communicatie? Voelt een ander zich gehoord en gezien? Of verbreekt de ander de verbinding en ervaar je geen echte gesprekken? Heel veel gesprekken blijven daardoor oppervlakkig. Het is wellicht een comfortzone geworden en er is geen noodzaak tot verandering. Dit kan heel lang worden volgehouden; zelfs een heel leven lang. Wil je dit? Je hebt te allen tijde de keus.

Datum: 22 februari 2023