hooroplossing

Slechthorendheid op de werkvloer

Slechthorendheid kan een belemmering vormen op de werkvloer, zelfs voor mensen die al een hoortoestel dragen. Dan is het van belang om eerst goed te inventariseren hoe de situatie op dat moment is en wat de wensen en mogelijkheden zijn.

 

Audiogram

Om goed te functioneren op de werkvloer is het belangrijk dat hoortoestellen correct zijn afgesteld op basis van een volledig audiogram. Het hulpmiddel moet optimaal zijn ingesteld op de wensen van de klant. Hoewel dit een standaardprocedure is, kan de werksituatie specifieke eisen stellen aan het functioneren van de hoortoestellen. Denk bijvoorbeeld aan omgevingslawaai, telefoneren, discrete gesprekken, netwerkbijeenkomsten en het horen van zeer specifieke signalen. Het is daarom cruciaal om te onderzoeken of het gedragen hoortoestel de optimale keuze is geweest voor de werksituatie.

Geavanceerdere oplossing

Wij kijken naar alle beschikbare hoortoestellen in Nederland. Een geavanceerder hoortoestel kan vaak al een goede oplossing bieden, maar het is belangrijk om te weten dat de meeste zorgverzekeringen geen vergoeding geven voor deze hoortoestellen. In sommige gevallen kan een uitgebreide testperiode, begeleid door een Audiologisch Centrum, aantonen dat deze geavanceerdere oplossing beter geschikt is voor het werk, waarna de zorgverzekering een vergoeding van 75% kan verstrekken.

De beste resultaten

Naast hoortoestellen kunnen aanvullende oplossingen, zoals solo-apparatuur, een betere of aanvullende oplossing bieden op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan richt- en/of tafelmicrofoons die het geluid opschonen en direct naar het hoortoestel sturen, of aangepaste telefoons die communiceren met het hoortoestel. Bij Hoorbegrip wordt er samen met de klant gezocht naar de beste resultaten, waarbij alle zinvolle mogelijkheden kunnen worden ervaren.

Er zijn tal van aanvullende oplossingen

Wist je dat…

…we net zijn verhuisd naar een ruimer pand in Hoofddorp? We zijn nu nóg beter in staat om onze klanten snel te helpen. Bovendien is een second opinion kosteloos.
…we in Hoofddorp kosteloos de service van de nu gesloten audicienbedrijven overnemen?

Over Hoorbegrip

Hoorbegrip is een zelfstandig audicienbedrijf met een vestiging in Haarlem en Hoofddorp. Het vakkundige team bestaat uit zeer ervaren specialisten die zorg verlenen aan mensen met problemen rond het gehoor. Erik: ‘Ons bedrijf is niet gebonden aan afspraken met fabrikanten. We kunnen daardoor passend bij de mogelijkheden en wensen van de klant de allernieuwste hoortoestellen en eventuele randapparatuur leveren. Er zijn geen slechte hoortoestellen, maar voor de extra kennis, service, kwaliteit van aanpassen en de keuze van het product kun je beter bij de merkonafhankelijke audicien terecht. Dat is onze meerwaarde. Ons doel is om te behalen wat de klant graag wil, voor zover dit tot de mogelijkheden behoort.’

Datum: 22 juni 2023