bevalling

‘Ook een medische bevalling kan supermooi zijn’

Een bevalling samen met je eigen verloskundige is niet voor alle moeders weggelegd. Sommigen weten vooraf al dat zij in het ziekenhuis moeten bevallen, anderen komen er door complicaties last minute terecht. ´In het Zaans Medisch Centrum zorgen we ervoor dat ook voor deze vrouwen de bevalling zo gewoon mogelijk verloopt´, vertelt gynaecoloog Marjolijn Verbruggen.

Medische indicatie

´In de Zaanstreek werken gynaecoloog en verloskundige, met het hele team eromheen, tegenwoordig nauw samen. De zwangere die eerst alleen bij de verloskundige kwam, komt nu bij dertig weken bij ons voor een controleafspraak. Andersom gaat de zwangere met een medische indicatie ook langs bij de verloskundige. Blijkt tijdens de bevalling dat de hulp van de gynaecoloog moet worden ingeroepen, dan kan de eigen verloskundige er meestal gewoon bij zijn.´

‘In het Zaans Medisch Centrum zorgen we ervoor dat je bevalling zo gewoon mogelijk verloopt’

Keizersnede

´We weten hoe belangrijk het moment van bevallen is. Daarom zorgen we bij een geplande keizersnede dat alles zo normaal als mogelijk verloopt. In een huiselijke omgeving met oog voor de behoeften van de moeder. We kiezen voor een ‘gentle sectio’, een natuurlijke keizersnede. De toekomstige ouders volgen de bevalling volgen de bevalling door een raampje in het operatiedoek. Blijkt het kindje in goede conditie, dan leggen we het op de borst van de moeder. Huid-op-huidcontact zorgt voor een betere hechting tussen moeder en kind, borstvoeding komt sneller op gang en baby’s zijn rustiger.´

Bevalling in zorgsuite

Marjolijn Verbruggen vindt het Zaans Medisch Centrum een goed en prettig ziekenhuis om te bevallen: ´De Verloskunde- en Kinderafdeling liggen naast elkaar. Moet je kindje in een couveuse liggen, dan is jouw zorgsuite dichtbij. In die zorgsuite kun je vóór, tijdens en na de bevalling verblijven. ´Verhuizen’ is meestal niet nodig.´ De zorgsuite is van alle gemakken voorzien: een eigen badkamer, tv, magnetron, koelkastje, een bedbank voor de partner. ´We zorgen voor een huiselijke, vertrouwde omgeving. Dat onderstrepen de jonge ouders. Mensen verwachten niet dat ook een medische bevalling supermooi kan zijn.´

Bevallen in het ziekenhuis zonder medische indicatie

Marjolijn Verbruggen: ´Vrouwen bevallen van hun eerste kindje het liefst thuis. Toch gaat 50% van de thuis ingezette bevallingen verder in het ziekenhuis vanwege complicaties. Wie dat voor wil zijn, kan in ons Bevalcentrum Parteanz terecht. We ontvangen de ouders in een comfortabele kamer. De eigen verloskundige begeleidt hen. Mocht de bevalling ‘medisch’ worden, dan ben ik als gynaecoloog met mijn team meteen ter plaatse. De benodigde apparatuur is netjes weggewerkt in kasten.´

Datum: 10 april 2019