gezondheid

Wat een ongeluk met je gezondheid kan doen!

Het zal je maar gebeuren. Je rijdt op de fiets naar je werk of maakt recreatief een ommetje op de fiets als je plotseling door een auto wordt aangereden. Of het gaat helemaal mis op het werk met als gevolg dat je letsel aan een bedrijfsongeval overhoudt. Dan kun je een letselschade advocaat nodig hebben, zoals een letselschade advocaat in Utrecht

Een ongeluk kan een grote impact op je leven hebben. Op je gezondheid, maar ook op je werkzame leven en je privéleven. Maar kan een ongeluk dan allemaal met je (gezondheid) doen? En welke rol speelt bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Den Haag hier voor rol bij?

Letsel door een ongeluk

Een ongeluk kan tot grote schade van je gezondheid leiden. Van licht tot zwaar letsel, aan een ongeluk houd je voor korte of langere tijd klachten over welke kunnen leiden tot beperkingen.

Vaak is er sprake van licht letsel. Denk bijvoorbeeld aan schaafwonden, kneuzingen of spierpijn. Dit is vervelend letsel, maar gelukkig treedt er vaak een rest loos herstel op. Maar ook dit tijdelijk letsel kan tot schade leiden, denk bijvoorbeeld aan kortdurende arbeidsongeschiktheid omdat je tijdelijk niet kunt werken.

Vervelender wordt het als je te maken krijgt met middelzwaar of zelfs zwaar letsel. Dit kan resulteren in blijvende schade aan je gezondheid. Er wordt dan gesproken van blijvend letsel. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Hersenletsel
  • Breuken
  • Dwarslaesie
  • Verlies van ledematen
  • Chronische dwarslaesie.

Bij sommige vormen van blijvend letsel is er geen sprake van blijvende beperkingen. Zo geneest een gebroken been vaak zonder blijvende beperkingen. Maar wat nu als het letsel ook zorgt voor blijvende beperkingen, zoals bij hersenletsel of een dwarslaesie het geval is.

Letselschade na ongeluk

In deze situaties is er vaak sprake van grote schade als gevolg van onder andere arbeidsongeschiktheid. Maar je kunt ook hulp nodig hebben na een ongeluk, zoals hulp in je verzorging, het huishouden of op het gebied van het onderhoud aan je huis of in de tuin.

Is het verkeersongeluk of bedrijfsongeluk ontstaan door een fout van een ander? Dan is deze persoon aansprakelijk. Omdat de meeste mensen in Nederland verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid zal de letselschade met deze verzekeraar geregeld moeten worden.

Letselschade verzekeraars zijn op de hoogte van de wetgeving over schadevergoeding. Daarom staat in de wet dat je recht hebt op hulp van een letselschade advocaat als je een letselschade claim in wilt dienen. Bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Den Haag als het letselschade slachtoffer in Den Haag letsel opgelopen heeft bij een verkeersongeluk.

Waaruit bestaat een letselschade vergoeding?

Een letselschade vergoeding bestaat ten eerste uit een vergoeding voor allerlei kosten. Denk hierbij aan medische kosten zoals het verplicht eigen risico. Maar ook reiskosten, kosten voor een hulp in het huishouden en kosten gemaakt in het ziekenhuis komen voor vergoeding in aanmerking.

Naast al deze materiële schadeposten is er ook recht op smartengeld als je letsel aan een ongeluk over hebt gehouden. Smartengeld is een vergoeding voor de pijn die je bij het ongeluk lijdt, maar het is ook een vergoeding voor angstklachten zoals verkeersangst en als er psychische klachten zijn.

Datum: 05 juli 2022