opvoeding

‘Kijk naar de ziel van het kind!’

Onze ouderwetse manier van denken en functioneren werkt niet. Materieel bezit, aanzien en titels lijken belangrijker dan wie wij zijn als mens. Spiritueel coach Margret Schmetz adviseert om écht te kijken en te luisteren naar het kind. Alleen zo zal het kind zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Een stempel

Margret vertelt: ‘Er wordt al op vroege leeftijd van kinderen verwacht dat ze aan bepaalde patronen voldoen. In ons huidige tijdperk staat presteren vaak centraal. Als kinderen niet kunnen meekomen met de groep, op welk vlak dan ook, vallen ze buiten de boot. Ze krijgen meteen een stempel. Soms zeggen juffen en meesters dat een kind droomt en zich afsluit van de rest van de groep. Vaak wordt in zo’n geval gekeken naar oplossingen: hoe zorg je ervoor dat het kind ophoudt met dromen en meekomt met de groep? Dit kan anders.’

Tijd voor verandering

Er komen gelukkig steeds meer geluiden dat men het anders wil. Het wordt tijd dat kinderen vanaf de geboorte al worden gezien als opzichzelfstaande zielen. Het is belangrijk dat we écht kijken en luisteren naar het kind. Wat zijn hun kwaliteiten, hoe ontwikkelen ze zich, wat zijn hun interesses? Maar ook blokkades en uitdagingen: wat houdt ze tegen, waar lopen ze tegenaan? Het ene kind heeft meer structuur nodig, terwijl het andere kind beter gedijt op rust en ruimte voor zichzelf.

De rol van scholen

Scholen zouden er een gewoonte van kunnen maken om kinderen op een holistische manier te benaderen. Het is belangrijk dat er naar het gehele plaatje gekeken wordt. Kijk niet alleen naar het kind als mens, maar ook naar de ziel.

Ik zou graag zien dat er een nieuw vak komt op scholen waarin de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van het kind centraal staat. De aandacht op het kind, het zorgen voor zichzelf: dat is belangrijk. Laat kinderen hun eigen keuzes maken, en naar hun eigen gedachtes luisteren. Je kunt kinderen niet in een mal drukken: we zijn niet allemaal gelijk!

Iedereen is uniek

De rol van opvoeders

Het is essentieel dat opvoeders openstaan voor het kind zelf. Zorg ervoor dat het kind zich gehoord en gezien voelt. Misschien heeft het kind behoefte aan een omgeving waarin hij of zij geprikkeld wordt, of is het kind juist liever regelmatig op zichzelf. Open en veilige communicatie is van groot belang. Kinderen komen pas tot hun recht als er écht naar ze geluisterd wordt.

Ook raad ik opvoeders aan om hun kinderen niet te pushen. Tegenwoordig zie je veel kinderen met overvolle agenda’s. Pianoles, voetbal, zwemles… Kinderen worden overladen met prikkels. Dit is vervelend, zeker voor (hoog)gevoelige kinderen. Men vergeet nog weleens dat verveling gezond is. Verveling leidt namelijk tot creativiteit. Gun kinderen die tijd alleen!

In de praktijk

Regelmatig krijg ik mensen in mijn praktijk die vanuit oude patronen keuzes hebben gemaakt waar ze zich niet in thuis voelen. Dit zijn mensen van alle leeftijden, uit alle lagen van de bevolking. Ze lopen volledig vast, omdat ze niet weten wie ze zijn, wat hun kwaliteiten en interesses zijn, waar ze van dromen; noem maar op. Ze hebben niet geleerd om naar hun gevoel te luisteren en te kijken naar wie ze zijn.

Dit komt allemaal voort uit hun oude overtuigingen, waarin men vond dat je zoveel mogelijk moest presteren en bereiken om erbij te horen of om van waarde te zijn. Ze hebben niet geleerd om zelf naar hun gevoel te luisteren, naar wat ze zelf belangrijk vinden.

Eén consult genoeg

Binnen één consult krijg je alles mee wat je op dat moment nodig hebt om vooruit te kunnen. Zonder dat je het doorhebt raak ik in de diepe lagen alle kernpunten aan die van belang zijn voor jou om getransformeerd te worden. Je komt tot steeds meer inzichten; er vallen steeds meer kwartjes, en als een heel ander mens ga je de deur weer uit. Mocht je behoefte hebben aan meerdere sessies dat is dat altijd mogelijk. Ik vind het altijd heel mooi om te zien dat mensen na een consult weer in hun eigen energie terug komen en weer positief vooruit kunnen met zichzelf in de hoofdrol.

Datum: 24 maart 2022