kinderopvang-duur

Kinderopvang duur? Helemaal niet!

Aan het einde van ieder kalenderjaar komen kinderopvangorganisaties met het nieuwe tarief voor het komende jaar. De tarieven lopen wel wat uiteen. Hoe kan dit? En waar zijn deze tarieven op gebaseerd?

Toegankelijkheid

Er zitten verschillen in de tariefstelling van commerciële en maatschappelijke kinderopvangorganisaties. De overheid is al enige tijd aan het onderzoeken of het mogelijk is om de financiering van de kinderopvang anders in te richten, zodat kinderopvang toegankelijk is voor alle kinderen, dus ook voor kinderen van niet-werkende ouders. Stichting Vlietkinderen, een maatschappelijke aanbieder van kinderopvang, onderschrijft dit. Hoe mooi zou het zijn als kinderopvang beschikbaar is voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar? Dan bieden we alle kinderen gelijke kansen!

Bruto- en nettoprijzen

De beeldvorming dat kinderopvang ‘duur’ is, klopt niet. De verwarring zit vaak in het verschil tussen de bruto- en nettoprijzen. Het is dan ook altijd de moeite waard om de ‘rekentool’ op toeslagen.nl in te vullen. Pas dan krijg je een indicatie van de werkelijke kosten.

Professionele begeleiding van je kind

En waar betaal je dan eigenlijk voor? Je betaalt onder andere voor goed opgeleide medewerkers, vakmensen die iedere dag klaarstaan voor jouw kind(eren). Die ervoor zorgen dat de kinderen optimale begeleiding krijgen in hun ontwikkeling, bij het spelen, leren, beleven, ontdekken en ervaren van de wereld om hen heen. En dat in een rijke, veilige ontwikkelomgeving.

Deskundigheid

Je betaalt voor verantwoordelijke en liefdevolle medewerkers die ervoor zorgen dat kinderen gezonde voeding binnenkrijgen, dat er lekker buiten gespeeld wordt en dat er getroost wordt bij een kapotte knie of ander dagelijks verdriet. Medewerkers die altijd voor je klaarstaan om naar jou te luisteren en je te voorzien van goede adviezen over opgroeien en opvoeden. Voor al het bovenstaande zijn deze medewerkers namelijk opgeleid en volgen zij regelmatig trainingen die hun deskundigheid bevorderen. Onze medewerkers zijn er om jou en je kinderen elke dag weer zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Het is een investering

Pedagogische kwaliteit

Dagelijks zetten we extra stappen ter verhoging van de pedagogische kwaliteit van onze opvang. We werken met pedagogisch coaches die medewerkers ondersteunen bij het werken op de groep met de kinderen. Daarbij heeft ieder kind een mentor en volgen we de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Samen met ouders zorgen we voor optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind, zodat zij een goede basis hebben voor de toekomst. Daar zetten we graag een stapje extra voor.

Opvang en onderwijs doen het samen!

Een mooie ontwikkeling is de steeds intensievere samenwerking met het basisonderwijs in de vorming van kindcentra. Tenslotte gaat het ons om dezelfde kinderen. En het gezegde ‘It takes a village to raise a child’ is maar al te waar! Samen met ouders, onderwijsinstanties en zorginstellingen vormt de kinderopvang een educatief partnerschap. Er ontstaat een netwerk rond het kind zodat het de kans krijgt om zich in een veilige omgeving optimaal te ontplooien, samen met andere kinderen.

Van toegevoegde waarde

Goede kinderopvang is van toegevoegde waarde voor het gezond opgroeien van onze kinderen. Dus ‘duur’? Nee! Het is een investering in de ontwikkeling van kinderen.

Datum: 21 november 2023