gezin-en-werk

5 tips om je gezin en je werk te combineren

Wist je dat maar liefst 76% van de Nederlandse moeders moeite heeft met het combineren van gezin en werk? En dan hebben we het nog niet eens over dat momentje voor haarzelf dat er veel te vaak bij inschiet. Daarom 5 gouden tips:

  • Wat kost jou energie en waar krijg je energie van? Zet dat eens voor jezelf op een rijtje en zorg dat je minimaal driekwart van je tijd bezig bent met dingen waarvan je energie krijgt.
  • Zorg voor een planning en een goede voorbereiding. Dat voorkomt veel stress doordat er nog van alles op het laatste moment moet gebeuren.
  • Informeer bij je werkgever naar flexibele werkuren. Dat kan voor een betere balans tussen werk en privé zorgen.
  • Delegeer en zeg eens een keer ‘nee’. Je zult verbaasd staan hoeveel ruimte dat schept.
  • Laat je perfectionisme los. Je hoeft niet altijd naar die 9 of 10 te streven. Een 6 of 7 is ook prima.

Meer bewegen is beter

Wist je dat bijna de helft van de Nederlandse kinderen te weinig beweegt? Dat werkt niet alleen overgewicht in de hand, maar ook hun motorische vaardigheden gaan erdoor achteruit. De Rijksoverheid wil kinderen en hun ouders helpen om sporten en bewegen van jongs af aan te stimuleren. Bijvoorbeeld met een financiële ondersteuning via het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur voor kinderen van wie de ouders het lidmaatschap van een sportclub niet kunnen betalen.

Bron: rijksoverheid.nl

Laat geen geld liggen

Afhankelijk van je inkomen en persoonlijke omstandigheden kun je aanspraak maken op wettelijke regelingen voor toeslagen en kortingen. Denk maar eens aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Maar wist je dat veel gemeenten soms ook kosten vergoeden als vorm van bijzondere bijstand? Informeer er eens naar bij de sociale dienst van jouw gemeente.

Bron: nibud.nl

Man versus vrouw

Gelukkig wordt de loonkloof tussen mannen en vrouwen steeds kleiner, maar er is nog ruimte voor verbetering, zo blijkt uit een onderzoek van het CBS uit 2021.

  • Het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen (22,42 euro) is 13% lager dan dat van hun mannelijke collega’s (25,84 euro).
  • Mannen met een fulltime baan verdienen vaker een hoger uurloon dan vrouwen.
  • Het gemiddelde jaarloon van mannen ligt 36% hoger dan dat van vrouwen. Twee derde van het loonverschil ligt in het feit dat vrouwen minder uren werken.

Bron: CBS

Gezondheid, opgroeien en opvoeden

Voor veel banen en vaardigheden heb je een opleiding nodig. Is het dan eigenlijk niet vreemd dat je zomaar ineens alles schijnt te moeten weten wanneer je een kindje krijgt? Geen wonder dat je vragen kunt hebben over gezondheid, opgroeien en opvoeden.
Gelukkig kun je daarvoor terecht bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ), die een onderdeel is van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Je hebt er vast al eens mee te maken gehad toen je met je kindje naar het consultatiebureau, een instituut binnen JGZ, ging. Maar ook nadat je kind 4 jaar geworden is, kun je nog met veel vragen bij het CJG terecht. Kijk maar eens op www.opvoeden.nl, waar je veel betrouwbare informatie vindt die gemaakt is door deskundigen. Van kinderwens tot ouderschap, van opgroeien en opvoeden tot gezondheid.

Bron: CJG

Datum: 23 maart 2023