fysiotherapie

Fysiotherapie bij geriatrie, hoe zit dat?

Wanneer we ouder worden is het meer dan normaal dat de beweeglijkheid achteruit gaat. Je wordt kwetsbaarder waardoor je sneller vatbaar bent voor gezondheidsproblemen. Wanneer er sprake is van veroudering en er gezondheidsproblematiek of psychische klachten zoals dementie en depressie zijn, kan fysiotherapie daarbij ondersteunen. Met een speciaal traject kunnen oudere patiënten geholpen worden. Maar hoe ziet zo’n traject eruit?

Intake en onderzoek

Ten eerste start het fysiotherapie traject met een uitgebreid vraaggesprek en bewegingsonderzoek. Dit is een soort kennismaking met de patiënt waarbij het probleem of de problemen in kaart kunnen worden gebracht. In het vraaggesprek vraagt de fysiotherapeut naar welke de klachten de patiënt zelf ervaart. Tijdens het bewegingsonderzoek kijken we verder naar het functioneren in een thuissituatie. Hoe loopt de patiënt de trap op? Redt de patiënt zichzelf? Aspecten zoals kracht, uithoudingsvermogen en balans zijn daarbij de uitgangspunten.

Fysiotherapie behandelplan

Wanneer de fysiotherapeut de uitkomsten van het onderzoek beoordeelt heeft, kan er een behandelplan opgesteld worden. Hoe lang een traject duurt, is afhankelijk van deze uitkomsten en de prognose. De behandelingen worden bij voorkeur zoveel mogelijk bij de patiënt thuis uitgevoerd. Hier kiezen we voor, omdat de bewegingen geoefend kunnen worden in zijn of haar eigen leefomgeving. Zo zal de overgang na het traject soepeler verlopen. Wanneer er wel in de praktijk behandeld wordt, kan er gebruik gemaakt worden van een oefenruimte met het bijbehorende apparatuur. Ook hier zal de geriatriefysiotherapeut vragenlijsten en metingen doen.

Mogelijke doelen

Doelen waarop gefocust kan worden, zijn bijvoorbeeld:

  • herstel of behoud van bewegingsfuncties
  • verminderen van pijn
  • ontspannen van spieren
  • bevorderen van de balans tussen belasting en belastbaarheid
  • leren omgaan met beperkingen
  • adviseren bij en het leren omgaan met hulpmiddelen

Nazorgprogramma’s

Wanneer het van tevoren vastgestelde doel behaald is, kan het traject worden afgebouwd. Maar ook na het traject blijft het als oudere erg belangrijk om te bewegen en het oefenen vol te houden, anders bestaat de kans in oude patronen te vervallen. Het gevolg daarvan kunnen bijvoorbeeld fysieke of psychische klachten zijn. De nazorg wordt door de geriatriefysiotherapeut opgesteld.

Multidisciplinaire samenwerking

In sommige gevallen is het nodig dat de praktijk samenwerkt met een andere instelling of experts. Dat is het geval wanneer de inzet van meerdere disciplines nodig is en daarmee de zorg verbeterd kan worden. Zo kun je denken aan revalidatieartsen of chirurgen of andere paramedici zoals ergotherapeut en een logopedist. Voor praktische zaken zoals het verzorgen van de patiënt of het leveren van hulpmiddelen, kunnen verzorgers en leveranciers ook bij het traject betrokken worden. Deze samenwerking kan net een zetje geven tot een beter resultaat.

Vergoeding

In sommige gevallen kun je de behandelingen uit je zorgverzekering vergoed krijgen. Doorgaans worden dit type behandelingen niet vanuit de basisverzekering vergoed. Wanneer het om een chronische ziekte of aandoening gaat, wordt fysiotherapie doorgaans vanaf de 21e behandeling wel vergoed. Wat wel een optie is, is een aanvullende verzekering afsluiten. Je kunt dan speciaal het vak ‘geriatrie fysiotherapie’ aanvinken. Echter is het belangrijk jezelf goed te laten informeren bij je zorgverzekeraar!

Datum: 20 juli 2020