mediation

‘Mediation geeft rust in een moeilijke situatie’

Teleurstelling, verdriet, verwarring, boosheid en onzekerheid: allemaal mogelijke emoties als het besluit tot een scheiding is genomen. Niet alleen voor jou en je partner is het een heftige periode. Als jullie samen kinderen hebben, wordt de situatie nóg ingewikkelder. Het kan dan moeilijk zijn om tot goede afspraken te komen.

Mediation

Muriël Bosgra is mediator en kindbehartiger. ‘Het doel van mediation is dat partners die gaan scheiden betere afspraken maken voor de toekomst, zodat er geen ‘conflictscheiding’ ontstaat. Door mediation kunnen ze een beter begrip krijgen voor elkaar standpunten, en als ze samen tot afspraken kunnen komen, is de kans groter dat ze er zich ook aan gaan houden. Mediation geeft rust in een moeilijke situatie.’

Gesprek met het kind

Met haar pedagogische achtergrond en haar werk in de jeugdbescherming kan Muriël goed rekening houden met de zorgen en belangen van kinderen. Muriël: ‘Bij scheidingen hebben kinderen vanaf 12 jaar weliswaar het recht om gehoord te worden, maar ik vind dat een kind van élke leeftijd zijn verhaal moet kunnen doen. Daarom spreek ik het kind graag, als de ouders daarmee instemmen. Ik merk dat ouders die op het punt staan om te scheiden hun kind erbuiten houden, om ze er maar niet mee te belasten. Maar een kind voelt dat er iets aan de hand is, en gaat zich van alles afvragen: ‘Waar moet ik gaan wonen?’, ‘Hoe moet dat met mijn verjaardag?’. Het kind kan de last van de scheiding op de eigen schouders dragen, en dat kan leiden tot echte spanningen, ook omdat het kind normaliter loyaal is naar beide ouders.’

‘Door mediation kunnen ze een beter begrip krijgen voor elkaar standpunten’

Ouderschapsplan

‘Het kan dan fijn zijn voor het kind dat het zijn twijfels en zorgen kan bespreken met een neutraal iemand. Ik heb vaak gezien dat zo’n gesprek het kind echt kan helpen om zich beter te voelen. De uitkomsten bespreek ik met de ouders, en deze kunnen verwerkt worden in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is verplicht. Het bevat afspraken over onder andere de zorgverdeling en moet ‘meegroeien’ met de ontwikkeling van het kind. Mijn ervaring is dat, als het lukt om na een scheiding als ouders verder te kunnen, de afspraken in het ouderschapsplan op de langere termijn houdbaar zijn.’

Goedkoper dan een advocaat

Muriël Bosgra van Klein & Groot Mediation is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN en SKM Kwaliteitsregister), en is als kindbehartiger aangesloten bij de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. Daarbij staat haar kantoor ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat er een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) kan worden aangevraagd, en je alleen een geringe eigen bijdrage betaalt. Zonder toevoeging betaal je het uurtarief, of je kunt een offerte aanvragen. Hoe dan ook: mediation is altijd goedkoper dan het inschakelen van een advocaat! Een kennismakingsgesprek bij Klein & Groot Mediation is kosteloos.

Datum: 24 juni 2019