schouderklachten

Verlost van schouderklachten

Schouderklachten zijn een veelvoorkomende kwaal. Vaak zijn de klachten langdurig of komen ze snel en regelmatig terug. Reguliere (fysio)therapieën kunnen helpen, maar gaan vaak gepaard met pijn en garanderen geen herstel.

Oorzaken schouderpijn

Pijn in je schouder kan voor veel frustratie zorgen. Dagelijkse bezigheden gaan moeizamer en soms is de pijn ook aanwezig als je niet beweegt. Het probleem kan verschillende oorzaken hebben. Zo kun je last hebben van schouderpijn door spierverharding, een beknelde zenuw of een frozen shoulder. Bij een frozen shoulder, letterlijk vertaald ‘bevroren schouder’, is er sprake van bewegingsverlies in je schouder.

Frozen shoulder

De klachten bij frozen shoulder bestaan uit een pijnlijke en stijve schouder met daarbij bewegingsbeperking. De oorzaak hiervan is een tekort aan bewegingsruimte in je gewricht. Dat kan ontstaan zijn na bijvoorbeeld een val, een schouderoperatie of een ontsteking. Het is mogelijk om voor deze pijn een passende behandeling te krijgen, onder echogeleiding. De anatomie van de schouder kan middels deze echografie duidelijk in beeld gebracht worden. De zenuw die verantwoordelijk is voor het doorgeven van de pijn wordt in beeld gebracht en vervolgens verdoofd.

Zenuwwortelbeklemming

Ook kan schouderpijn voortkomen uit een zenuwwortelbeklemming. Hier is sprake van wanneer er, door welke oorzaak dan ook, een beklemming van een van de grotere zenuwwortels vanuit de hals is. Dit kan uitstralingspijn veroorzaken die in een of beide schouders voelbaar is. In dat geval kan er een pijnbehandeling plaatsvinden die de betreffende zenuw verdoofd en zodanig de pijn doet afnemen.

Slijtage in de nek

Maar ook slijtage van de nekwervels kan ervoor zorgen dat er uitstralingspijn in je schouder(s) ontstaat. Artrose is een vorm van slijtage, en is een aandoening van het gewrichtskraakbeen tussen de botten en wervels. Er is hierbij sprake van toenemende slijtage van het kraakbeen en groei van uitsteeksels aan het bot. Slijtage van het kraakbeen begint al zodra men volwassen is en kan dus ook in de nek plaatsvinden en uitstralingspijn veroorzaken.

Bij een frozen shoulder is er sprake van bewegingsverlies in je schouder.

Werken aan pijnvermindering

Excellent Care Clinics is een pijnbehandelcentrum dat werkt aan pijnvermindering bij verschillende klachten zoals schouderpijn. Dat gebeurt onder andere aan de hand van infiltraties, waarbij blokkades worden opgeheven in de aangedane gebieden of bepaalde plaatsen worden behandeld met (eventueel verdovende) medicatie.

Het verhaal van…

Martin (52): ‘Een tijd geleden begon ik last te krijgen van mijn schouder. In het begin was het een zeurende pijn, maar de schouderpijn ging steeds vaker opspelen. Later werden bepaalde handelingen lastiger. Dat waren vaak eenvoudige dingen, zoals iets optillen of iets aangeven. Niet rampzalig, maar toch storend. Zeker omdat ik altijd actief ben; ik sport en beweeg graag. Toen dat niet lukte zonder pijn, merkte ik pas hoe waardevol een goed werkend lichaam voor me is.

De pijn nam na verloop van tijd toe, waardoor ik steeds meer in mijn dagelijks handelen beperkt werd. Uiteindelijk besloot ik naar de huisarts te gaan. Via haar ben ik bij Excellent Care Clinics terechtgekomen. Nadat ik met hen contact had opgenomen, kon ik er al snel terecht. Er werd veel tijd ingeruimd werd voor het bespreken van mijn klacht tijdens de intake. De anesthesioloog-pijnspecialist legde uit dat het probleem zat in een spierverharding. Op basis daarvan kozen we voor een triggerpoint-infiltratie. Tijdens deze ingreep wordt er medicatie in de spierknoop gebracht. Na de behandeling mocht ik weer naar huis. Eenmaal thuis merkte ik dat de pijn na een paar dagen begon af te nemen, en na een aantal weken merkte ik dat ik weer alles kon doen. Ik word niet langer belemmerd door pijnklachten, en dat is een enorme verlichting.

Minder pijn, meer kwaliteit

Bij pijncentrum Excellent Care Clinics werken anesthesioloog/pijnspecialisten en verpleegkundig pijnconsulenten. Zij proberen samen met jou je (chronische) pijn te verminderen, zodat er voor jou een acceptabel niveau bereikt kan worden. Want hoe minder pijn, hoe meer kwaliteit van leven. Je kunt bij Excellent Care Clinics ook terecht voor behandelingen tegen overgangsklachten, depressie en het Carpaal Tunnel Syndroom.

Datum: 01 november 2019