leiderschap

Goed leiderschap begint met goede communicatie

Familiebedrijven zijn prachtig. Ze zijn sterk maatschappelijk betrokken en zichtbaar aanwezig in de regio. Toch kunnen er ook nadelen aan kleven. Dat ondervond Edwin (36) toen hij de groothandel van zijn vader overnam. Als klein jochie was hij er al te vinden en veel van de oudere werknemers kenden hem nog uit die tijd. Sinds de overname was hij echter ‘ineens’ hun werkgever. Dat bracht een bepaalde spanning met zich mee.

Niet serieus genomen

Edwin voelde zich regelmatig niet serieus genomen en dat maakte hem steeds vaker onzeker. Hij had verwacht dat dit na de overgangsperiode – de tijd dat zijn vader nog werkzaam was in de groothandel maar steeds meer taken aan hem overliet – wel anders zou worden. Beter. Dat hij dan voor vol zou worden aangezien. Maar hij bleef het gevoel houden dat hij met scheve ogen werd aangekeken. ‘Lekker gemakkelijk, zo’n gespreid bedje’, had hij achter zijn rug weleens horen fluisteren.

Ontwikkeltraject

De jonge ondernemer ervoer het familiebedrijf als een onderdeel van zijn leven. Om zijn leiderschap op een goede manier te ontwikkelen, besloot hij om mij in te schakelen voor een ontwikkeltraject. Ik leerde Edwin kennen als een intelligente, enthousiaste ondernemer. Boordevol plannen, maar duidelijk ook onzeker. Gezien zijn opleiding en de managementfunctie, die hij een tijdlang bij een ander bedrijf met succes had vervuld, was ik ervan overtuigd dat hij het in zich had om het familiebedrijf op een goede en verantwoorde manier te besturen. Maar daarvoor moesten wel eerst alle neuzen dezelfde kant op.

Zelfsturend leiderschap

Goed leiderschap begint met goede communicatie. Dicht bij jezelf blijven, maar vooral heel duidelijk zijn. Edwin wilde graag toewerken naar een organisatie met zelfsturend leiderschap. En dat was heel iets anders dan de hiërarchische setting waarop zijn vader het bedrijf had geleid en waaraan met name de wat oudere werknemers gewend waren. Ook wilde hij een andere werkwijze implementeren, waardoor nieuwe teams zouden ontstaan.

Nieuwe teams vormen

Daar ben ik vervolgens mee aan de slag gegaan. Het doel daarbij was om te zorgen dat iedereen zich na een dergelijke verandering prettig voelt in een nieuwe situatie. Ik heb workshops en trainingen gegeven om het voor iedereen duidelijk te maken wat de bedoeling was. Verder heb ik met de werknemers ieder afzonderlijk een coachgesprek gehad. Waar zaten ieders kwaliteiten en kwamen die wel helemaal naar voren in hun huidige functie? Waren ze nog steeds blij met wat ze deden?

Hij liet zijn onzekerheid varen en durfde zijn leiderschap te nemen

Evenwichtige balans

Tijdens zo’n traject van coaching moet je niets forceren, maar vooral goed luisteren. Twee werknemers van het eerste uur vloeiden via de natuurlijke weg af omdat ze hun pensioengerechtigde leeftijd bereikten. Daarnaast waren er ook een paar collega’s die hadden aangegeven in een nieuwe functie verder te willen groeien. Verder was er ruimte voor wat nieuwe aanwas en door al die veranderingen ontstond er een nieuwe dynamiek. Door mijn teamcoaching en de implementatie van nieuwe werkprocessen ontstond er een nieuwe, evenwichtige balans tussen de oude en nieuwe garde.

Respect afdwingen

Het was prachtig om dit groeiproces te begeleiden en ook Edwin steeds meer in zijn rol te zien groeien. Hij liet zijn onzekerheid varen en durfde zijn leiderschap te nemen. Op een ongedwongen en niet-autoritaire manier, en met goede en duidelijke communicatie. Dat dwingt respect af. Ook bij de oudere werknemers. Ik ben ervan overtuigd dat Edwin er een succes van gaat maken en het bedrijf klaar gaat stomen voor de volgende generatie: zijn zoontje die, net als Edwin vroeger, al regelmatig te vinden is in de groothandel.

Contact

Ik word regelmatig door (familie)bedrijven ingeschakeld als coach, HR-adviseur of inhouse recruiter voor ontwikkel- en verandertrajecten. Ben jij ook naar zo iemand op zoek? Neem gerust contact met me op voor een informatief en oriënterend gesprek.

Datum: 28 maart 2023