ziekte

Een verborgen boodschap onder ziekte?

Zou het kunnen dat ziekte of terugkerende klachten niet zomaar bij je zijn? Dat het niet alleen fysiek, emotioneel en psychisch een last is, maar dat je lichaam je met deze klachten ook iets wil vertellen?

Stefanie Bussing

De rol van chronische ziekten en klachten

Zo’n 5 jaar onderzoek ik nu samen met mijn klanten, met behulp van ziekteopstellingen en systemisch lichaamswerk, wat de rol en plek is van een chronische ziekte of terugkerende klachten in hun leven. Meestal komen mensen bij mij omdat ze hun lichaam, de ziekte en waarom deze bij hen is beter willen begrijpen, met daaronder de begrijpelijke vraag: ‘kun je me ervan af helpen?’

Gevoelslaag

Kijken we nog wat verder, dan blijkt het werkelijke verlangen meestal te gaan over het leven, voluit kunnen leven en daarin doen wat er voor hen werkelijk toe doet in plaats van het leven overleven. Een opstelling is geen behandeling. We onderzoeken in een opstelling samen de gevoelslaag van de ziekte. Dit doen we door de ziekte en andere aspecten en/of personen die hiermee verband houden op te stellen in de ruimte en daarbij de signalen van het lichaam te volgen.

Het werkelijke verlangen blijkt meestal te gaan over het leven

Balans

We kijken naar de balans die de ziekte wil herstellen in de betreffende persoon en zijn of haar familiesysteem. Het gaat hierbij om vragen als ‘wie of wat heb je in het verleden niet gezien?’ en ‘met welke verborgen verhalen uit je familiegeschiedenis die geen plek hebben gekregen resoneert deze ziekte mogelijk?’

Diepere verlangens

Vaak ontdekken we dat er een boodschap onder de ziekte schuilgaat, die de klant de weg wijst naar dat diepere verlangen om het leven voluit te leven. Daarbij zie ik dat de levenskracht in het lichaam toeneemt op het moment dat hij of zij de ziekte of klachten kan erkennen en bereid is de diepere boodschap te zien die hieronder ligt.

Datum: 04 oktober 2018