CTS

Carpale Tunnel Syndroom is te verhelpen

Als je regelmatig ’s nachts wakker wordt van pijn of tintelingen in je hand, en schudden helpt niet meer, dan is de kans groot dat je een zogenaamd ‘Carpale Tunnel Syndroom’ (CTS) hebt. Wees gerust: de kans op doorslapen na een behandeling is groot.

Zinvolle ingreep

In de pols lopen twee belangrijke zenuwen die bij beklemming vervelende klachten kunnen geven. Tintelingen en een doof gevoel in de vingers, moeite hebben met de fijne motoriek en ten slotte ook nachtelijke pijn zijn de meest voorkomende symptomen. Met name de laatste klacht is hinderlijk, omdat mensen niet meer goed kunnen doorslapen. Als deze klachten van voorbijgaande aard zijn (zoals tijdens een zwangerschap vaak het geval is), hoeft er geen definitieve behandeling plaats te vinden. Maar in die gevallen waarbij een (nacht)spalk of een injectie met ontstekingsremmers niet tot een definitief verdwijnen van de klachten leiden, is een ingreep zeer waarschijnlijk zinvol.

Handchirurg

Maar eerst de diagnose zelf, want die is vrij eenvoudig vast te stellen. Als de eerder genomende klachten zich aandienen, is een verwijzing naar de handchirurg op zijn plaats. In Kliniek Voorne Putten NCPC is deze expertise ruimschoots voorhanden. Via een kort gesprek met gelijk aanvullend een echografie van de pols(en) kan in één consult de diagnose worden gesteld en de behandeling worden besproken.

Meekijken

De echo wordt, zoals gezegd, meteen gemaakt tijdens het consult. Je hoeft er dus niet voor naar een ziekenhuis en er ook geen aparte afspraak voor te maken. Op de echo zal de zenuw platgedrukt te zien zijn, als bewijs dat deze wordt afgeklemd. Je kunt rustig meekijken bij deze echo en krijgt ook uitleg over wat een CTS eigenlijk is. Mogelijke alternatieven worden desgewenst besproken, maar vaak zal een operatieve ingreep de juiste oplossing bieden.

Bij de meeste patiënten komt het gevoel binnen enkele dagen terug

Plaatselijke verdoving

Wat betreft de operatie: die is in Kliniek Voorne Putten NCPC een ingreep onder plaatselijke verdoving zonder bloedleegte, waarbij de stugge band die de zenuw afknelt wordt gekliefd. Meteen na de ingreep kun je met een drukverband weer naar huis. Bij de meeste patiënten zal binnen enkele dagen na de ingreep het gevoel weer terugkomen en de pijn en tintelingen verdwijnen. De meest gehoorde opmerking die de specialisten krijgen tijdens de controle na tien dagen: ‘Ik slaap weer gewoon door en heb geen pijn meer ’s nachts.’ Ook horen ze vaak dat de plaatselijke verdoving erg meevalt en goed te verdragen is.

Meevaller

En ook de nabehandeling is voor velen een meevaller. Het drukverband mag er al na twee dagen af en de hand mag dan al gebruikt worden zonder kracht te zetten. Uiteraard is er nog wel enige tijd ongemak van het litteken te verwachten, maar dat is tijdelijk. Al met al krijgen de specialisten ook vaak te horen dat cliënten deze ingreep achteraf gezien veel eerder hadden moeten laten uitvoeren.

Het team van Kliniek Voorne Putten NCPC staat graag voor je klaar!

Datum: 18 mei 2023