mindfulness

Mindfulness coaching bij kanker en andere problematiek

Als het leven zoveel meer van je vraagt bij kanker, kom je er soms niet uit. Je bekende gedachten en gewoontes helpen niet genoeg. Mindfulness helpt je om jezelf aan te passen en krachtiger te worden bij de situatie van nu.

Mindfulnesscoaching

Gespecialiseerde mindfulnesscoaching en -therapie is gericht op je vragen en gaat veel verder dan een groepstraining. Het kan helpen bij uiteenlopende geestelijke en lichamelijke klachten, zoals (chronische) pijnklachten, kanker, stress, emotieregulatieproblemen, burn-out, chronische ziekten, vermoeidheid, te hoge bloeddruk enzovoorts.

Acceptatie

In de gezondheidszorg is een behandeling met mindfulness bij verschillende problematieken al jaren in gebruik. Meestal gaat het hier om een onderdeel van een behandeling naast een direct gerichte basisbehandeling. Een individueel aanbod mindfulness wordt in overleg met jou samengesteld na een intake. Invalshoeken kunnen zijn: ondersteuning van genezing, leren leven en omgaan met klachten, en acceptatie van ziekte. ‘Acceptatie van ziekte en pijn’ betekent niet ‘goed vinden’ dat er ziekte is, maar wel dat je bereid bent om je ermee te gaan verhouden. Leren accepteren speelt ook vaak bij de dreiging van een naderend levenseinde.

Beter verdragen

Coach en mindfulnesstrainer Jannie Mudde heeft langdurige ervaring in het werken met mensen die ernstig lijden onder lichamelijke en/of geestelijke problematiek. Bij ziek zijn kunnen veel klachten bovenkomen, onzekerheid, angst, gepieker, niet begrijpen, niet accepteren. De zwaarte van veel zaken kun je met behulp van mindfulness beter gaan ‘verdragen’. Je kunt veranderen van ‘lijden’ naar ‘jezelf leiden in de moeilijke situatie’. Dankzij deze houding verlies je niet de energie die nodig is voor de ontwikkelingen die je doormaakt! Ziek zijn leidt meestal tot fundamentele veranderingen in denken en doen.

De zwaarte van veel zaken kun je met behulp van mindfulness beter gaan ‘verdragen’

Coachingsonderdelen

De coachingsonderdelen kunnen zijn:

  • Aandachtiger leren worden en loslaten, waardoor je kunt gaan ontspannen. Minder stress is meer energie voor genezing.
  • Je bewust worden van je automatische patronen in denken en doen. Met coaching of therapie kun je niet-helpende patronen onderkennen, loslaten en vervangen, waardoor je je beter kunt aanpassen aan de situatie.
  • Goede zorg en aandacht voor het lichaam en opbouwen van energie, door meer te gaan voelen en eenvoudige yoga.

Leren leven met kanker

Mensen komen meestal met vragen die we samen gaan bekijken. Het verhaal maakt de vraag meestal heel begrijpelijk. Wat er is begrepen wordt aan je voorgelegd en als het voor jou ook klopt maken we afspraken over hoe we met de vragen kunnen gaan werken. Mindfulness speelt een belangrijke rol. Gesprekken beginnen soms met het richten van de aandacht op hier en nu. Wat is er nu? We zitten wel hier maar wat gebeurt er nu in je hoofd? nemen de gedachten je mee? staat de ‘automatische piloot’ weer aan? En hoe reageert die op …? Helpt dat je of juist niet? Je kunt leren helemaal erbij te zijn en te voelen hoe het nu is, ook als je het nog geen naam kunt geven of moeilijk toelaat. Er ontstaat dan langzaam ruimte voor inzicht en verandering. Én: ruimte voor rust en natuurlijke heling.

Datum: 20 september 2018