jeugdzorg

‘Bij ons kunnen kinderen zijn wie ze zijn’

Het personeelstekort op de arbeidsmarkt treft alle sectoren, en vooral ook de zorgsector. Door de vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig, maar niet alleen binnen de ouderenzorg. Ook voor de andere doelgroepen is er vraag naar kwalitatief goede zorg; zo ook de jeugdzorg.

Eén van degenen die daarover kunnen meepraten is Lucian van Staveren-Voet, oprichtster van Pedagogisch Centrum SAMen, dat kinderen en jongeren begeleidt. Zij stelt: ‘Het is in de zorg moeilijker geworden om aan goed gekwalificeerd personeel te komen, en dat geldt ook voor ons. Binnen de jeugdzorg moeten medewerkers voldoen aan een flink aantal eisen. Ze hebben een specifieke opleiding nodig, bij voorkeur op hbo-niveau, zoals bijvoorbeeld pedagogiek of social work. Hiernaast moeten zij ook een registratie hebben bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De eisen waaraan medewerkers in de zorg moeten voldoen worden steeds strenger, en dat kan sommigen afschrikken om in dit werkveld aan de slag te gaan.’

‘Hiernaast hebben we te maken met een toenemende regeldruk, en we zijn veel tijd kwijt aan het bijhouden van de administratie. Maar een goede administratie en terugkoppeling naar de gemeente en andere hulpverlenende instanties zijn wel belangrijk maar moet niet de boventoon gaan voeren. Dit soort verplichtingen kunnen maken dat je klem kunt komen te zitten tussen de daadwerkelijke hulp, de zorg die je wil bieden aan de doelgroep en de bijbehorende administratieve verantwoording richting verschillende partijen. Door deze grote mate van ‘verantwoordingsplicht’ voelt het soms alsof er vanuit wantrouwen wordt gekeken naar ons en onze collega’s. Ik zou liever zien dat er vanuit vertrouwen wordt samengewerkt om de best mogelijk zorg te bieden aan de kinderen en jongeren.’

Groter verloop

‘De werkdruk in de zorg wordt, mede door wat ik eerder zei, ook steeds hoger, en ik heb het idee dat het verloop van personeel daardoor groter wordt. Je zag het tijdens de coronacrisis: veel overbelaste zorgmedewerkers gingen zich afvragen of dit is wat ze wilden blijven doen, of dat ze liever iets anders gingen doen.

Ook wij hebben te maken met een toenemende regeldruk

Onrust

‘Tegelijkertijd is de vraag naar zorg, en ook jeugdzorg, groter geworden. Je zag in de periodes van lockdown meer kinderen en jongeren die last hadden van eenzaamheid. Pubers die lange tijd thuis waren, hebben bepaalde ervaringen gemist die ze onder normale omstandigheden wel hadden opgedaan. Nu ze weer naar school gaan, heeft een deel te maken met een zekere onrust. Dat zijn juist de kinderen die wij kunnen helpen. Bij ons kunnen kinderen zijn wie ze zijn en worden ze gezien.’

Lucian besluit: ‘Ook andere instellingen voor jeugdzorg doen natuurlijk hun best voor kinderen. Er wordt veel kritiek geleverd op de jeugdzorg, maar we kunnen geen ijzer met handen breken. Het wordt ons vanuit de overheid moeilijk gemaakt om ons werk goed te kunnen doen. Ik vind dan ook dat er structureel iets moet veranderen aan het systeem. We doen bij SAMen ons best om de zorg te leveren die we willen leveren, en zijn van mening dat we ons werk goed doen.’

Een veilige omgeving

SAMen is een pedagogisch centrum in Ovezande waar kinderen, jongeren en jongvolwassen terecht kunnen die moeite hebben op school of bij hun studie, die tegen sociale problemen aanlopen of die te maken hebben met stress en spanningen. SAMen, gevestigd op een boerderij, is voor kinderen en jongeren een veilige omgeving waar ze aan de slag kunnen met leerzame activiteiten en klussen. Het centrum werkt hierbij onder andere met thema’s, die in een periode van steeds 10 weken uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld ‘samenwerken’, ‘verandering’, ‘sport en bewegen’, ‘normen en waarden’ en ‘heden, verleden en toekomst’. Samen met het kind (en waar mogelijk ook dieren) wordt het thema verdiept voor elk kind, met als doel om kennis en inzichten op te doen.

Datum: 28 juni 2022