kinderopvang

Een bijzonder kindcentrum in een bijzondere wijk

We nemen je graag mee in het verhaal van kindcentrum De Binck, een nieuwe locatie voor onderwijs en opvang in de Haagse wijk de Binckhorst.

Tijdelijke locatie

Kindcentrum De Binck trekt eerst in een voorlopige voorziening en is voorlopig gehuisvest in het oude Leger des Heils gebouw aan de St. Barbaraweg 4 op de Binckhorst. Hier wordt gestart met kinderopvang (0-4 jaar) in combinatie met onderwijs én buitenschoolse opvang. Anne, adjunct-directeur KC De Binck: ‘Het voelt als creatief en vindingrijk om kinderen te leren denken op verschillende manieren.’

Wonen en werken

Een bijzondere wijk: dat is de Binckhorst, waar ambacht, wonen, werken en recreatie bij elkaar komen. Er worden veel nieuwe, woningen gebouwd in diverse uitvoeringen, variërend van luxe, dure appartementen tot sociale woningbouw en woon/werk-woningen. De mensen die hier (gaan) wonen, zijn net zo divers. Jonge starters, ondernemers met een bedrijf aan huis, mensen die niet meer echt in ‘de stad’ willen wonen, maar juist op zoek zijn naar een meer bijzondere woonomgeving en natuurlijk veel jonge gezinnen. Voor die laatste doelgroep is Kindcentrum De Binck de oplossing voor opvang en onderwijs.

Denken, voelen en handelen optimaal ontwikkelen

Dit nieuwe kindcentrum met zijn bijzondere signatuur is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Lucas onderwijs en Vlietkinderen kinderopvang.

Heb je belangstelling voor dit kindcentrum, of specifieke vragen over IB/PYP? Misschien wil je zelfs aan de slag bij Kindcentrum De Binck? Neem dan contact op via info@kcdebinck.nl of klantenservice@vlietkinderen.nl en we gaan je er alles over vertellen.

Wat is het IB/PYP programme?

‘IB’ staat voor ‘International Baccalaureate’ en PYP is de basis, het Primairy Years Programme, waarin ‘onderzoeken’, ‘ontwerpen’ en ‘maken’ een duidelijke plaats krijgen. Deze methode ondersteunt kinderen om de wereld te onderzoeken en hun denken, voelen en handelen optimaal te ontwikkelen. Zo kunnen zij evenwichtige keuzes maken die bijdragen aan een vriendelijke, duurzame en vreedzame wereld.

Datum: 28 juni 2022