paardencoaching

Jassen aan, schoenen aan en lekker naar buiten!

Esther van Noort, eigenares Horses&Co neemt ons mee in een dag schooltoeleiding bij Horses&Co. Waar past zij paardencoaching op toe?

8.30 uur: Kom binnen!

De jongeren voor de schooltoeleiding komen binnen. Sommigen worden gebracht door de taxichauffeur. Anderen worden afgezet door hun (pleeg)ouders. Zij komen binnen en strijken neer aan één van de lange tafels in de woonkamer. Ze drinken een beker limonade en vertellen verhalen aan elkaar.

9.00 uur: Aan de slag!

Het dagprogramma wordt doorgenomen. Met behulp van pictogrammen wordt er verteld wat wij gedurende de dag gaan doen en gaan aan de slag. Jassen aan, schoenen aan en lekker naar buiten. Het is een kakofonie van dierengeluiden. De paarden hinniken ons tegemoet en wachten tot de hooinetten gevuld zijn. De schapen, kippen, eenden, geiten, koeien, alpaca’s en varkentjes staan al te wachten bij het hek. Straks krijgen ze lekkere brokjes en hooi, en worden de waterbakken schoongemaakt en gevuld. Na een half uur staan alle dieren er tevreden bij.

9.30 uur: Overprikkelde leerlingen

Tijd voor juf Kim. Samen met de docent gaan wij aan de slag met een ervaringsgerichte les, zowel met als zonder de inzet van paarden. Vol enthousiasme stormen de kinderen de bak in en staan ze klaar voor een woordenestafette, sommigen met een pony, anderen liever zonder. Af en toe wordt een leerling boos of raakt die overprikkeld. Met hulp van de sociotherapeuten worden de jongeren aangestuurd op hun gedrag. Er wordt de tijd genomen om hun boosheid kwijt te kunnen, waarbij het pad dat door de weilanden heen loopt afgelopen kan worden. Voor andere jongeren zijn aandacht en een luisterend oor voldoende. Iedere jongere heeft een veiligheidsplan zelf gemaakt met hulp van de sociotherapeut. Voor de een kan dat een diermoment zijn, de ander kiest een plaats uit waar die tot rust kan komen.

10.30 uur: Schoolmoment

Tijd om naar binnen te gaan voor wat limonade en een koekje. Even bijkomen van het bewegen in de buitenlucht. Om 10.45 uur worden de laptops gepakt en wordt het individuele schoolmoment ingezet. Iedereen werkt op zijn of haar eigen niveau. Samen met de scholen waar de jongeren afkomstig van zijn, worden de leerlijnen uitgezet. Zo kan er gewerkt worden naar een opbouw voor terugplaatsing, of de doorstroming naar een andere school. De 16+-groep volgt een leer-/ werkstage waarbij die werkzaam kan zijn aan Struxboeken / Deviant boeken waar certificaten voor behaald kunnen worden. De 16+-groep heeft een eigen dagprogramma en vindt het heerlijk om heel de dag met de dieren in de weer te zijn. Deze jongeren hebben een eigen ruimte waar ze tot rust komen na alle inspanning.

11.30 – 12.00 uur: Samen wandelen

Trots als wij zijn op de inspanning die is geleverd, geven we tijd om te ontladen. De jassen en schoenen worden weer aangetrokken en het socialevaardigheidsmoment wordt ingezet. Gezamenlijk maken we een wandeling over het terrein, waarbij er vragen gesteld kunnen worden of verhalen kunnen worden verteld. Bij regen kunnen er vragenkaartjes ingezet worden, of spellen. Onder begeleiding van de sociotherapeut worden gevoelens bewust gemaakt en is er ruimte voor het leren omgaan met gevoelens en het uiten van emoties. Daar hebben we trek van gekregen.

12.30 uur: Lunch!

Na het leren en wandelen lusten wij wel wat. De tafel wordt gedekt met zoet en hartig beleg voor op brood. Het stiltemoment wordt ingezet en er is rust om te eten en bij te komen.

Het buitengedeelte bestaat uit een individuele taak en een groepstaak

13.30 uur: Nog een schoolmoment

Na de rust wordt er een schoolmoment ingezet. Met behulp van Ambrasoft, Snappet en Scula gaan wij aan de slag. Sommige jongeren hebben in de ochtend onderwijs gevolgd op hun eigen school en hebben huiswerk meegekregen om bij Horses&Co aan te werken. De leerlingen worden bij hun leerprocessen bijgestaan door de docent.

14.00 uur: Paardencoaching

Het moment waar heel de dag naar wordt uitgekeken: het coachmoment met behulp van paarden. Poetsen, paardrijden, een parcours lopen enzovoort, waarbij gevraagd wordt naar hun welbevinden. Of het ontspanningsmoment voor de jongeren die als beloning met elkaar mogen voetballen of trampoline mogen springen.

Leermomenten worden vastgelegd

Het buitengedeelte bestaat uit een individuele taak en een groepstaak. Alle specifieke leermomenten worden vastgelegd in het cliëntadministratiesysteem. Aan de hand van persoonlijke doelen en groepsdoelen wordt er gewerkt aan het versterken van weerbaarheid, het vasthouden aan de structuur en het uiteindelijk weer toeleiden naar een schoolse setting of werk in samenspraak met het UWV.

Bikkelmap

De dag wordt afgesloten met het invullen van de Outcome Rating Scale (ORS). De jongeren pakken hun eigen bikkelmap en beschrijven met behulp van smileys wat er die dag goed is gegaan, wat een aandachtspunt is en wat zij meenemen naar een andere dag: een leerdoel. Wij helpen de jongeren door individueel de dag met ze door te nemen. De map wordt opgeborgen achter slot en grendel. De taxi’s staan klaar voor vertrek, of de ouders komen binnen voor een overdracht en de dag zit erop.

Inspanning en ontspanning

Horses&Co werkt vanuit een concept waarbij er een balans is tussen inspanning en ontspanning. Het buiten zijn en actief bezig tussen de paarden wordt afgewisseld met binnen werken aan school, aan sociale vaardigheden en positieve mindset. Het team bestaat uit pedagogen, sociotherapeuten, een psychologe en een docente.

Datum: 20 februari 2019