logopedie

Logopedie zelfs voor de allerkleinsten

Logopedie is er niet alleen voor volwassenen en kinderen, maar ook zelfs voor baby’s!

Baby logopedie

De medewerkers van Jumelet Logopedie krijgen geregeld verbaasde reacties als ze zeggen dat ze ook baby’s in behandeling hebben. Maar de praktijk is gespecialiseerd in pre-verbale logopedie, en de logopedisten kunnen ouders adviseren wanneer er een probleem is met hun baby. Ze krijgen namelijk veel hulpvragen op het gebied van eten en drinken, en dan vooral over de overgang van vloeibaar voedsel naar vast voedsel. Dat geeft nogal eens problemen.

Houding

De logopedist kan iets betekenen door mee te kijken met de voedingsgewoonten van het gezin en de baby. Daarbij kijkt die bijvoorbeeld naar de houding van de baby bij het eten, naar de manier waarop de ouders het voedsel aanbieden en naar de interactie tussen de ouders en de baby tijdens het eten. Soms helpt het om een andere fles of lepel te gebruiken, maar er moet meestal verder gekeken worden. Dat zijn allemaal aspecten waar de logopedist naar kan kijken.

Reflexen

De logopedist kan een baby technieken leren om gebruik te maken van zijn reflexen. Doordat de logopedist kennis heeft van de orale functies en de ontwikkeling van reflexen, kan die deskundig advies geven. Om te kunnen analyseren wat er aan de hand is en hoe het beter kan, kan er een filmpje gemaakt worden van het eetgedrag van de baby, en daarbij kan worden ingezoomd op de technieken die hij gebruikt, zodat de logopedist suggesties voor verbetering kan geven.

Logopedie kan helpen bij eetproblemen van baby’s

Taalontwikkeling

Vroegtijdige herkenning van taalstoornissen is erg belangrijk. Verstoringen in de taalontwikkeling kunnen namelijk signalen en voorlopers zijn van latere taal- en leerstoornissen. Maar ook van gedragsproblemen. Hoe eerder het kind begeleiding krijgt, hoe beter dit is voor de taalontwikkeling.

Kansen

Kinderen met taalstoornissen lopen vaak tegen verschillende problemen aan op school. Kinderen met AD(H)D of autisme hebben vaak stoornissen in de taalpragmatiek, dit wil zeggen dat ze moeite hebben om hun taalgebruik af te stemmen op de omgeving in de sociale context. Daarnaast hebben kinderen met lees- en schrijfproblemen veel baat bij vroegtijdige ondersteuning, omdat dit hun kansen in het onderwijs vergroot. Een logopedist werkt bij deze groep kinderen vaak samen met andere zorgverleners zoals leraren, orthopedagogen, psychologen en ouders.

Datum: 19 maart 2018