pesten

Pesten aan het begin van het schooljaar

De vakantie is voorbij, tijd om weer naar de school te gaan. Een nieuw schooljaar met een andere klas is en blijft spannend voor alle kinderen. Op de basisschool is er ook nog sprake van een wisseling van meester of juf. Een opwindende tijd!

Kennismaking

‘Aan het begin van het schooljaar is het enorm belangrijk dat de kinderen aan elkaar en aan hun leerkracht wennen’, aan het woord is integratief kindertherapeute Iris Tadic Fadjil. ‘Veel scholen besteden hier aandacht aan met een methode die bijdraagt aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Zo’n methode kan een goede ondersteuning bieden om pesten preventief aan te pakken. Het is belangrijk dat kinderen leren wat ze kunnen doen als iemand iets doet wat niet fijn is, hoe ze hulp kunnen vragen en wat ze zelf kunnen doen om voor zichzelf op te komen.’

Pesten

‘Wanneer er sprake is van pestgedrag schieten wij te hulp. Het is namelijk zó belangrijk dat een kind zich veilig en gelukkig voelt op school. Wat we vaak zien is dat schoolresultaten achteruit gaan wanneer kinderen te maken krijgen met pesten. Scholen vragen ons dan voor advies of ouders nemen contact op.’

Behandelingstraject

‘We bieden individuele behandelingen voor kinderen tot 18 jaar die door pesten onzeker geworden zijn. We bouwen samen aan zelfvertrouwen en we leren kinderen omgaan met pestgedrag. Thema’s die aan bod komen zijn: ‘Wat kun jij doen in zo’n situatie?’ of ‘Hoe krijg je het lef om hulp te vragen?’ Daarnaast ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de ouders om hun kind te ondersteunen en te helpen. Gedurende het behandeltraject werken ouders actief mee aan de therapie.’

Het behandelingstraject in het kort:

  • inzicht in eigen kwaliteiten en vaardigheden
  • oplossingen zijn afhankelijk en passend bij het kind
  • een aanpak op maat
  • praktische adviezen

‘Het kost vaak veel tijd om in gesprek te gaan met kinderen’

Pauzemomenten

‘Het doet mij pijn om te zien dat er nog veel scholen vooral gericht zijn op de leerprestaties in plaats van het geluk van het kind. Het kost vaak veel tijd om in gesprek te gaan met kinderen, vooral na voorvallen in de pauzes. Door deze gesprekken krijgen de kinderen meer inzicht in hun eigen aandeel en worden zich bewust van het gedrag van de ander. Voorbeeldgedrag helpt bij het veranderen van het sociale gedrag in een groep. Het is goed voor te stellen dat wanneer ruzies niet goed opgelost worden kinderen met een vol hoofd verder moeten gaan met hun schoolwerk en hun gedachten elders zijn.’

Sociale media

‘Met de intrede van sociale media wordt het pesten op de middelbare school steeds agressiever. Ik merk dat tieners daardoor echt in de knel zitten. Pesten gebeurt online, buiten het oog van de docenten. En dat gaat er soms hard aan toe. Wij helpen tieners om hiermee te leren omgaan. Een pester kun je meestal niet veranderen, maar de manier hoe jij hierop reageert wel!’

Pippi Langkous

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’ Centrum voor Kindertherapie: ‘Pippi Langkous is ons voorbeeld, onze inspiratie. Wie wil er nou niet zijn zoals zij: vrolijk, zelfverzekerd, grappig en een tikje ondeugend. Het is prachtig om te zien hoe Pippi zichzelf uit allerlei avonturen redt, ook zonder ouders.’

Datum: 31 augustus 2018