remedial-teaching

Met remedial teaching toch nog leren lezen!

Goed leren lezen en schrijven is een voorwaarde voor schoolsucces. Gemiddeld blijkt een op de tien kinderen moeite te hebben met lezen of spellen. Tijdig ingrijpen door middel van passende begeleiding en onderwijs kan zijn vruchten afwerpen.

Extra hulp en aandacht

Problemen met spellen of lezen ontstaan soms door dyslexie, maar dit is niet altijd het geval. Zo kan het zijn dat je kind misschien een tijd ziek is geweest, en daardoor een deel van het onderwijs heeft gemist. Andere oorzaken kunnen minder goed onderwijs, overvolle klassen of veel wisselingen van leraren zijn. In alle gevallen valt er heel wat voor je kind te winnen als het op tijd extra hulp en aandacht krijgt.

Hoe herken je het?

Er zijn verschillende signalen waaraan je kunt merken dat je kind extra ondersteuning kan gebruiken op het gebied van lezen en spelling. Je merkt bijvoorbeeld dat je kind teksten en woorden minder vlot en vloeiend leest dan zijn meeste leeftijdsgenootjes. Het moet zich extra inspannen en krijgt de vaardigheden trager onder de knie.

Leesproblemen

Heeft je kind leesproblemen, dan heeft het ook vaak moeite met het vinden van de juiste letter bij een klank. Niet alle klanken zijn ‘klankzuiver’. Kinderen met leesproblemen schrijven woorden als ‘eerst, ‘deur’ en ‘voor’ vaak als ‘irst’, ‘dur’ en ‘vor’. Soms heeft je kind wel goed leren lezen, maar vindt het spelling lastig. Je kind heeft dan bijvoorbeeld moeite met het onthouden en het juist toepassen van verschillende spellingsregels.

Remedial teaching

Lezen en spelling komen in alle vakken en lesopdrachten naar voren, zoals het schrijven van een opstel voor wereldoriëntatie, of een rekensom in de vorm van een verhaaltje. Als je kind moeite heeft met lezen en spellen, dan kost het lezen van tekst en het uitvoeren van schriftelijke opdrachten hem of haar extra inspanning. Je kind kan, ondanks zijn intelligentie, leerachterstanden oplopen. Extra ondersteuning van de remedial teacher kan zijn vruchten afwerpen.

‘Op de computer oefent je kind woorden en zinnen die het lastig vindt’

Behandelplan

Loes Lodder werkt als remedial teacher op verschillende scholen en werkt al 17 jaar op haar eigen praktijk. Zij vertelt: ‘Eerst begin ik met het in kaart brengen van de specifieke problemen in spelling en lezen. Deze leg ik vast in het behandelplan. Daarna gaan we aan de slag: veel oefenen!’

De behandeling

Loes: ‘Hoe de behandeling er bij kinderen met spellingproblemen eruit ziet? Op de computer oefent je kind woorden en zinnen die het lastig vindt. Ook geef ik een dictee. Elke keer geef ik ook huiswerkoefeningen mee, deze bespreken we elke week. Bij alle oefeningen gaat je kind zélf na wat hij of zij verkeerd heeft geschreven, ik geef alleen aan hoeveel foutjes er zijn. Je kind leert veel van deze controle.’

Blij!

‘Na een aantal weken of maanden oefenen kan het vaak zelf verkeerd geschreven woorden herkennen. Om het leesproces op gang te laten komen, gebruik ik soms de speciale methode ‘Toch nog leren lezen?’ Via leesboekjes krijgt je kind in plaats van losse letters hele woorden aangeboden. Deze methode heb ik al vaker met succes toegepast. Als ik het blije gezicht van een kind zie wanneer het toch ‘ineens’ kan lezen, dan weet ik waar ik het voor doe!’

Datum: 15 mei 2018