Ouders

Werken in de kinderopvang: samen met de ouders

Als je werkt op een groep binnen de kinderopvang (bij een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang of bij een peuterspeelzaal), dan is je functietitel in de meeste gevallen ‘pedagogisch medewerker’. En dat staat ergens voor!.

Ouders en de pedagogisch medewerker

Als pedagogisch medewerker ben je van toegevoegde waarde bij het opgroeien en de opvoeding van kinderen. Op het moment dat ouders hun kind aan jou en je collega’s op de groep toevertrouwen, ga je eigenlijk een partnerschap aan met de ouders. Jullie doen het samen. Tenslotte ben je medeverantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van het kind wanneer het aan jouw zorgen is toevertrouwd.

Het is een vak

Pedagogisch medewerker is een prachtig vak. Een vak ja, want je moet er heel wat voor leren voordat je zo’n grote verantwoordelijkheid kunt dragen. Het woord ‘pedagogisch’ is niet zomaar een term; het staat voor ‘opvoedkundig’. Men heeft vaak het idee dat pedagogisch medewerkers zich de hele dag bezighouden met voeding, luiers verschonen, neuzen vegen en gezellig boekjes lezen…

Pedagogisch medewerker is een prachtig vak

Ontwikkeling van kinderen

Natuurlijk zijn dit onderdelen die bij het werk horen. Maar wat men over het hoofd ziet, is dat medewerkers binnen de kinderopvang veel meer doen. Zij zijn als medeopvoeder constant bezig met de ontwikkeling van de kinderen. Door het intensieve contact met het kind, de aandacht, het aanbieden van allerlei, op de leeftijd afgestemd, spel- en ontwikkelingsmateriaal, stimuleren zij de ontwikkeling van de kinderen op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief gebied.

Tot bloei komen

Als pedagogisch medewerker bij Vlietkinderen kun je werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Je kunt – mits je daartoe voldoende bent opgeleid – aan de slag als pedagogisch coach of in een kindcentrum, waar Vlietkinderen nauw samenwerkt met het onderwijs. Jij kunt bij Vlietkinderen kinderopvang helemaal tot bloei komen. Waarom? Omdat Vlietkinderen een lerende organisatie is die continu investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers. Dat vindt de opvang superbelangrijk! Niet alleen voor de eigen organisatie, maar juist ook voor jouzelf. Want als jij goed in je vel zit en je gewaardeerd voelt, dan ben je gemotiveerd, heb je plezier in je werk en kun je dit ook uitdragen.

Goed opgeleide medewerkers

Kortom: werken in de kinderopvang is belangrijk werk en alleen weggelegd voor mensen die dit vak met liefde en passie kunnen uitvoeren. Goed opgeleide medewerkers kunnen kinderen het beste van zichzelf bieden om hen toe te rusten op de wereld van morgen.

Solliciteren?

Heb je na het lezen van dit verhaal vragen, of ben je enthousiast geworden en wil je direct bij Vlietkinderen solliciteren? Dat kan! Neem contact op via solliciteren@vlietkinderen.nl en stel je vragen. Je mag ook altijd bellen naar 070-3175959 en vraag dan naar een medewerker (Jolanda of Vanessa) van de afdeling P&O. Gewoon even binnenlopen mag natuurlijk ook. Je bent van harte welkom!

Datum: 15 november 2018