scheiding

Een scheiding op latere leeftijd

Het lijkt een trend: echtparen die na 20 jaar huwelijk of meer gaan scheiden. Hun kinderen zijn het huis uit, de pensioenleeftijd nadert, het grote genieten kan beginnen, en dan toch…

Patries Baijer-Jakubka

Scheiding

Kinderen, familie en vrienden staan vaak perplex, hebben het niet zien aankomen. Deze echtparen kiezen bij hun scheiding vaak een financieel planner en een advocaat. Ze hoeven geen ouderschapsplan op te stellen, dus hoeven ze niet te praten over hun emoties. Het huis, de spaarrekeningen, het pensioen: dat is belangrijk. En daar zit een grote misvatting. Voor de rest van hun leven gaan ze elkaar tegenkomen: het eventuele huwelijk van hun kind(eren), de geboortes van kleinkinderen, verjaardagen en dergelijke.

Handen in het haar

Zo zat ik deze week nog met Els (62) en Ton (66) om tafel. Ze zijn inmiddels 4 jaar gescheiden en aanvankelijk hadden ze nog een goede verstandhouding. Sinds 2 jaar heeft Els een relatie met Bram en de poppen zijn aan het dansen. Ton weigert nog op hetzelfde moment in de kamer te zijn met zijn ex en haar vriend. De bruiloft van hun jongste dochter nadert, het gezin zit met de handen in het haar.

Wegcijferen

Met de nodige reserves zijn ze aangeschoven. Al snel kan de vinger op de pijnlijke plek gelegd worden. Ton heeft met de scheiding ingestemd omdat hij Els de vrijheid gunde om zichzelf te ontdekken. Ze was hartstikke jong toen ze trouwde en 36 jaar lang had zij voor hem en hun kinderen gezorgd en zichzelf weggecijferd.

Hij ervoer het als een verraad aan hun huwelijksjaren

Wederzijds begrip

Het feit dat zij, in zijn ogen, gelijk een nieuwe partner had, deed hem pijn. Hij ervoer het als een verraad aan hun huwelijksjaren. Bij Els groeide het begrip. Komende week zie ik Ton, Els en Bram, en ik heb er alle vertrouwen in dat het een mooie huwelijksdag wordt.

Mfn- registermediator

Deze situatie kan voorkomen worden door naar een Mfn-registermediator te gaan. Naast de financiën komen ook emoties aan bod en kun je jezelf voorbereiden op de genoemde situaties.

De MfN-registermediator in het kort:

  • Jaarlijkse bijscholing. Als de mediator is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand, dan worden er specifieke eisen gesteld aan deze bijscholing.
  • Verplichte intervisie: reflecteren met vakgenoten over casussen en dilemma’s.
  • Klacht- en tuchtrecht.
Datum: 29 juni 2018