mondspieren

Zijn jouw mondspieren in evenwicht?

De vorm van je mond én de stand van je tanden en kiezen wordt voor een groot gedeelte bepaald door de functie van spieren in en om je mond. Wanneer je duimzuigt, nagelbijt, door je mond ademt of slist, kan het evenwicht van de spieren onderling verstoord worden. Hierdoor kunnen allerlei nieuwe klachten ontstaan. De logopedist kan door middel van oefentherapie het verstoorde evenwicht herstellen.

Mondspieren in evenwicht

Wanneer de spieren in en rondom je mond in evenwicht zijn, voeren alle spieren een functionele kracht uit op het gebit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je kauwspieren, maar ook je lippen, tong en spieren in je kin. Wanneer spieren of spiergroepen níet goed functioneren, heeft dit in bijna alle gevallen direct gevolgen voor de vorm van het gebit en de stand van je kaken. Er kan ook een verstoorde spraak ontstaan die zich bijvoorbeeld uit in lispelen of slissen. Daarnaast kan dit ook op de lange termijn gevolgen hebben op het gebied van eetgewoonten, ademhaling en de uitspraak. Het is daarom belangrijk dat er op tijd actie wordt ondernomen.

Afwijkende mondgewoonten

Voorbeelden van afwijkende mondgewoonten zijn onder andere:

 • foutieve slikgewoonten
 • mondademen
 • duimen
 • vingerzuigen
 • lispelen
 • slissen

Oro-myofunctionele therapie

Wanneer je één van de volgende klachten herkent, kan een logopedist door middel van oro-myofunctionele therapie (OMFT) verstoorde evenwichten van spieren in en rondom de mond herstellen. OMFT is een vorm van oefentherapie waarbij je onder begeleiding van een logopedist oefeningen doet. Welke oefeningen gebruikt worden, hangt af van de leeftijd, de klachten en het gewenste resultaat. Tijdens een intakegesprek komt dit uitgebreid naar voren. Ook vraagt de logopedist dan naar eetgewoonten, eventuele keel-, neus- en oorproblemen en andere belangrijke informatie.

Wist je dat je mondspieren voor veel klachten kunnen zorgen?

Voor wie is OMFT geschikt?

Zowel kinderen als volwassenen kunnen behandeld worden met OMFT. In theorie kan de therapie al plaatsvinden bij kleuters, maar in de praktijk blijkt dat de therapie beter en soepeler verloopt vanaf de leeftijd van 7-8 jaar.

OMFT

De logopedist kan door middel van OMFT onder andere helpen bij:

 • afleveren van zuig- en bijtgewoonten
 • aanleren van een neusademhaling
 • aanleveren van goede tongplaatsing in rust
 • afleren van foutieve reflexen
 • verbeteren van de uitspraak
 • aanwennen van nieuwe gewoonten

Hulp op maat

Bij Jumelet Logopedie zijn logopedistes Anne, Mirella en Annette gespecialiseerd in OMFT. Daarnaast kunnen kinderen en volwassenen bij de praktijk terecht voor een uiteenlopende lijst aan logopedische stoornissen op het gebied van slikken, horen, taal, spraak, adem en stem. De logopedisten werken vanuit een passie voor het vak. Eigenaresse Annette Jumelet vertelt: ‘We merken dagelijks dat de kwaliteit van leven in hoge mate bepaald wordt door de mogelijkheid van communiceren. Wanneer dit beperkt wordt, kan dit een enorme impact hebben op het hele leven van volwassenen en kinderen. Het is onze passie om hierbij door middel van hulp op maat op een professionele, maar vriendelijke manier te helpen.’

Datum: 03 oktober 2019