Relaties

Kusje erop!

Als intimiteit ver te zoeken is, wil je die graag terug. Vraag jezelf af wanneer en waardoor de intimiteit is verdwenen.

  1. Misschien toon je geen genegenheid naar elkaar. Even aanraken of de dagelijkse kus. Geef je elkaar nog spontaan een knuffel? Gewoon omdat het fijn voelt.
  2. Op welke toon communiceer je met elkaar? Is het meer op een gebiedende wijs: ‘Doe dit of dat’ of uit je je behoeften? Het uiten van behoeften bestaat uit volzinnen die respect aan de tegenpartij betonen.
  3. Hoe uit jij je behoeften? Zeg bijvoorbeeld ‘Ik wil …’ of ‘Voor mij is het fijn dat … en wel omdat …’
  4. Onbewuste frustratie naar elkaar toe uitspreken. Niet wachten tot de bom barst, maar gevoelens van ongenoegen op tijd melden. Kies je praatmoment.
  5. Neem de tijd voor elkaar. Plan je momenten. Dit voorkomt dat het een of ander zich opstapelt.
  6. Neem de tijd om intiem met elkaar te zijn. Verzin geen smoesjes.
  7. Wat is er belangrijker dan er voor elkaar te zijn en met elkaar te zijn? Geef je elkaar ook complimenten?
  8. Toon waardering voor elkaars gezelschap. Zie je de goede dingen nog wel die de ander doet?
  9. Wees zelfverantwoordelijk en neem geen afwachtende houding aan. Bespreek wat je wil en wat je fijn vindt.
  10. Geef elkaar spreektijd. Laat elk zich uitspreken over wat hem of haar bezighoudt. Zo blijf je betrokken bij elkaar. Betrokkenheid is communicatie. Laat de communicatie voortgaan, hoe onbenullig de gesprekken ook lijken. Een gesprek is een gesprek. Geniet van elkaars aanwezigheid, ook al lopen de emoties hoog op. In plaats van vermijden of schelden, uit wat je bezighoudt.

Wees het voor

Een relatie is elke dag weer anders en emoties kunnen je relatie een richting opduwen die je helemaal niet wilt. Wees het voor en blijf je best doen voor elkaar.

Datum: 28 oktober 2021