ouderschapsplan

Nieuwe partner, nieuwe afspraken?

Nanda vertelt: ‘Michael en ik zijn twee jaar geleden in goed overleg uit elkaar gegaan. In het begin overlegden we erg goed met elkaar. Maar nu hij een nieuwe vriendin heeft, wordt het lastig. Tot mijn frustratie liggen de kinderen nu weleens pas om half twaalf in de avond op bed, en krijgen ze de halve speelgoedafdeling voor hun verjaardag. In het ouderschapsplan stonden heel andere afspraken.’

Ouderschapsplan

Een aantal jaren geleden zijn jullie in redelijk overleg uit elkaar gegaan. Met behulp van de mediator hebben jullie toen een ouderschapsplan opgesteld. In het beste geval waren jullie allebei, en je kind of kinderen natuurlijk, tevreden met de gemaakte afspraken omtrent de alimentatie en de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Maar waar je toen niet bij stilstond, is dat de situatie over een paar jaar anders zou kunnen zijn. Register-mediator Jolanda Hellings legt uit: ‘De meeste mensen die ik begeleid bij het opstellen van een ouderschapsplan tijdens de scheiding, hebben meestal nog geen andere partner. Vaak kunnen zij in goed overleg afspraken maken rondom de opvoeding en zorgtaken van hun kinderen. Maar als er dan na verloop van tijd toch een nieuwe partner in beeld komt, komt het voor dat deze partner ook invloed gaat uitoefenen. Hij of zij kan na een tijdje bijvoorbeeld ouderlijke taken op zich nemen, en zich bekommeren om de opvoeding en de zorgtaken rondom de kinderen. Dit tot frustratie aan de kant van de andere ouder, met als gevolg dat de communicatie tussen beide ouders wat minder vlekkeloos verloopt dan eerst.’

Wat nu?

Jolanda vervolgt: ‘Nu er een nieuwe partner in beeld is, blijft het belangrijk om goed met elkaar te kunnen overleggen over de opvoedingsafspraken. Daarom adviseer ik ook om periodiek het ouderschapsplan nog eens door te nemen. Situaties veranderen nou eenmaal. Als neutrale en deskundige partij kan ik jullie helpen om weer constructief met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen jullie opnieuw goede afspraken maken rond de zorg en opvoeding van de kinderen. Ook de kinderen worden op een passende manier betrokken bij de realisatie van een nieuw ouderschapsplan.’

‘Uit eigen ervaring weet ik dat een echtscheiding met kinderen veel van je vraagt’

Jullie blijven ouders

‘Daarnaast kan een nieuwe partner ook invloed hebben op de alimentatie. Ook hierover gaan we met elkaar in gesprek. Het uiteindelijke doel is dat jullie weer constructief met elkaar kunnen overleggen. Dit is in het belang van jullie zelf, maar ook in het belang van je kinderen. Want ook al zijn jullie gescheiden, jullie blijven allebei ouders.’

Maak kennis met Jolanda

‘Uit eigen ervaring weet ik dat een echtscheiding met kinderen veel van je vraagt: zowel op emotioneel als praktisch gebied. Voor beide partijen is het vaak lastig om het besluit te nemen om uit elkaar te gaan. Vooral als er kinderen bij betrokken zijn, is het belangrijk om het verleden een plekje te geven en de ogen te richten op jullie toekomst. Succesvol scheiden begint met een goede communicatie, waarbij de kinderen centraal staan. Ik begeleid jullie bij het hele proces, en het (opnieuw) realiseren van een ouderschapsplan waar jullie beiden achter staan.’

Datum: 11 januari 2019