scheiding

Wanneer een scheiding nabij is..

Wanneer de liefde tussen jou en je partner is verdwenen en jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan, zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Één van die zaken is de alimentatie, want ook na een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap blijft de verplichting om voor elkaar of eventuele kinderen te zorgen bestaan.

Alimentatie

Er zijn twee vormen van alimentatie: partner- en kinderalimentatie. Wanneer de inkomens van je ex en jou behoorlijk van elkaar verschillen, kan er partneralimentatie worden geëist van degene met het hoogste inkomen. Jullie kunnen zelf afspraken maken over de duur en de hoogte van de alimentatie en of dit wordt uitgekeerd in de vorm van een geldbedrag of in natura.

Echtscheidingsconvenant

In het laatste geval is bijvoorbeeld sprake wanneer de huur en energierekeningen voor de ander betaald worden. Het is in ieder geval verstandig om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Wanneer jullie er samen niet uitkomen zal de rechter, op basis van verschillende criteria, de hoogte van de partneralimentatie en kinderalimentatie bepalen. Kan er niet aan beide alimentatiebehoeftes voldaan worden, dan gaat de kinderalimentatie altijd voor de partneralimentatie.

Kinderalimentatie is verplicht

De niet-verzorgende ouder is verplicht financieel voor zijn of haar kind(eren) te blijven zorgen. Je kunt hier samen afspraken over maken, maar deze zullen altijd door de rechter getoetst worden. De hoogte van het bedrag hangt af van de kosten van het kind, het gezinsinkomen en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Hierbij wordt vooral in het oog gehouden dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. Bij co-ouderschap wordt de kinderalimentatie naar verhouding van inkomen over de ouders verdeeld.

De niet-verzorgende ouder is verplicht financieel voor zijn of haar kind(eren) te blijven zorgen

Verstrekkende gevolgen

Partneralimentatie kan overigens gevolgen hebben voor een nieuw af te sluiten hypotheek, waarbij het ook nog eens verschil maakt of je alimentatie ontvangt of juist betaalt. Een ander financieel gevolg, waar je nu wellicht nog niet bij stilstaat, is het pensioen dat jullie tijdens jullie huwelijk hebben opgebouwd. Ook dit moet verdeeld worden.

Hulp

Zie jij door de bomen het bos nog? Berry van Zuidam, Financieel Planner van het Jaar 2017, wel. Hij hakt vrijwel dagelijks met dit bijltje. Als scheidingsmediator én financieel planner weet hij zijn cliënten bij te staan op juridisch én emotioneel vlak. ‘Een scheiding is al vervelend genoeg, dan is het fijn dat er iemand meekijkt en zorgt dat alles in de juiste banen geleid wordt.’

Datum: 15 maart 2018