rouw-en-verlies

Geef rouw en verlies een plekje

Voor kinderen is het lastig om handen en voeten te geven aan gevoelens van rouw en verlies. Kinderen kunnen hun verdriet vaak niet onder woorden brengen, omdat het te groot is. Creatieve middelen kunnen een oplossing zijn. In combinatie met gesprekken kunnen werkvormen als schilderen, schrijven, spel en muziek helpen bij het verwerken van de gevoelens en leren kinderen hoe ze met de emoties kunnen omgaan.

Samen rouwen

Niet alleen je kind kan vastlopen in het verwerkingsproces. Als ouder is het lastig om je kind te zien worstelen met verdriet. Terwijl je zelf bezig bent met je eigen emoties een plek te geven, heeft je kind ook steun nodig bij het rouwen. Misschien worstel je met vragen als ‘Hoe vertel ik mijn kind dat …?’ of ‘Hoe kan ik mijn kinderen betrekken bij een afscheid?’.

Hulp

Het inschakelen van een rouw- of verliesbegeleider kan de uitkomst zijn. Samen geven jullie het verdriet stap voor een stap een plekje, zodat jullie de draad weer kunnen oppakken. Niet alleen kunnen er gesprekken met het kind gevoerd worden, maar ook met (één van) de ouders

Heeft jouw gezin te maken met rouw en verlies en loop je vast in het verwerkingsproces?

Luisterend oor

De Kinderhoeksteen biedt verschillende begeleidingssessies aan voor kinderen en ouders. Erkend rouw- en verliesbegeleider Sabina Krijger van De Kinderhoeksteen: “Uit eigen ervaring weet ik hoe een ingrijpende gebeurtenis je raakt. Iedereen heeft de kracht in zich om door te gaan. Ik help kinderen en ouders deze kracht te benutten, zodat zij met hun rouw en verlies kunnen omgaan. In een vrijblijvend ontmoetingsgesprek maken we eerst met elkaar kennis en bespreken we de situatie. Aan de hand daarvan stellen we doelen op, zodat kind en gezin een stap in de goede richting worden geholpen.”

Rouw en verlies zien

Wees alert als jullie gezin te maken heeft met rouw en verlies. Kom in actie wanneer je kind:

  • heftige emoties laat zien, zoals woede, angst, verdriet of schuldgevoel
  • juist helemaal geen emoties uit en teruggetrokken is
  • niet wilt praten over de overleden persoon of de dood
  • zich terugtrekt, geen contact maakt of niet met andere kinderen speelt
  • last heeft van slaapproblemen, concentratieproblemen of een terugval in de ontwikkeling (zoals bedplassen)
  • verlatingsangst heeft en moeite met afscheid nemen
  • gedragsproblemen heeft, zoals ongehoorzaamheid
  • kampt met lichamelijke klachten, zonder direct medische redenen

Wanneer je één of meerdere signalen herkent, kan dit erop duiden dat je kind vastloopt in het verwerken van zijn verdriet. Neem in dat geval altijd contact op met een erkend rouw- en verliesbegeleider.

Datum: 30 november 2017