horse-spirit

Paardencoaching laat teams weer samenwerken

Weet je nog hoe je vroeger bij de gymnastiekles soms zelf je eigen groepje mocht samenstellen? Jij en je tegenstander kozen om de beurt een kind, net zo lang tot er twee teams waren ontstaan. Natuurlijk koos jij als eerste je beste vriendjes en vriendinnetjes én de kinderen die het best, snelst of sterkst waren. Samen moesten jullie immers het andere team verslaan.

Niet iedere groep vormt een team

Op een soortgelijke manier vormen jij en je collega’s een groep. Stuk voor stuk zijn jullie door je werkgever uitgekozen om samen tot de beste resultaten te komen. Net als dat in de samengestelde groepjes vroeger bij de gymles ook niet altijd het geval was, vormt een groep mensen niet automatisch een topteam. Niet iedereen is even goed op elkaar ingespeeld. Soms heerst er een eilandjescultuur, zijn er onderhuidse spanningen of ontbreekt het bepaalde mensen aan de juiste leiderschapskwaliteiten.

Wat is de oorzaak?

Er kunnen allerlei factoren meespelen waarom er binnen een organisatie niet effectief gewerkt kan worden. Ondanks het feit dat het personeel bestaat uit kundige en gekwalificeerde mensen. Maar hoe bereik je dan een betere samenwerking? Hoe verbeter je de onderlinge sfeer? Hoe bewerkstellig je dat mensen elkaar accepteren en beter gaan communiceren?

Onderlinge verhoudingen in beeld

De enige manier om dat te bereiken is om alle onderlinge verhoudingen binnen het team in beeld te brengen. Van daaruit kun je verder werken. ‘Iemand’ die daarbij van grote waarde kan zijn, is het paard. Met paardencoaching voor teams wordt duidelijk waar ieders kwaliteiten liggen en hoe de onderlinge verstandhoudingen zijn. Paardencoaching helpt bij de ontwikkeling van het team, maar ook bij individueel leiderschap. Teams worden hechter en werken effectiever samen. Managers worden leiders.

Paardencoaching helpt bij de ontwikkeling van het team, maar ook bij individueel leiderschap.

Hiërarchie binnen de ‘kudde’

Een paard is een kuddedier en ziet het team als onderdeel van zijn kudde. Voor een paard is de hiërarchie binnen zijn kudde erg belangrijk en hij zal dan ook onmiddellijk scannen wie de leider is en wie lager staat in rangorde. Daarom is een paard ook bij uitstek geschikt om jou te spiegelen welke rol jij binnen de groep inneemt. Hij verbindt er overigens geen oordeel aan. Het gebeurt op een zachte manier. Als vanzelf gaat het team tijdens een sessie paardencoaching met elkaar communiceren en samenwerken en ontstaat er een eenheid. Dat is elke keer weer zo bijzonder om te zien.

Paardencoaching voor elk team

Paardencoaching voor teams kun je overigens met elk ‘team’ doen, dus bijvoorbeeld ook met een groep vrienden of als familie-uitje. Het maakt niet uit of er serieuze onderwerpen aan bod komen of dat het bedoeld is als speelse activiteit, maar je zult hoe dan ook nieuwe inzichten verwerven over je eigen rol binnen een groep. Het is een prachtige ervaring en ook nog eens ontzettend leerzaam.

Datum: 31 januari 2019