langdurig-ziek

Ik ben langdurig ziek. Hoe kom ik hier weer uit?

Een paar uur achter je computer zitten, je aandacht bij een belangrijke vergadering houden en je houden aan strakke deadlines. Ondertussen sociale contacten onderhouden met je collega’s en na je werk thuis de boel op regel zetten. Allemaal voorbeelden van een werkroutine die heel vanzelfsprekend zijn. Ten minste, voor de meeste mensen. Maar niet voor iedereen.

Verzuim heeft grote impact

Als je fysieke of mentale beperkingen, pijn of andere klachten ervaart, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of stress, zijn al deze bovenstaande werktaken helemaal niet vanzelfsprekend. En het ervaren van klachten op je werk kunnen verstrekkende gevolgen hebben, van niet optimaal presteren tot dreigende uitval en (langdurig) verzuim. Mogelijk ben je er niet van bewust, maar verzuim heeft een grote impact. Want een goede wisselwerking tussen werk en persoonlijk leven is erg belangrijk in een evenwichtig bestaan.

Gezonde geest in een gezond lichaam

Niet voor niets kennen we de uitdrukking: een gezonde geest leeft in een gezond lichaam. Als één van die factoren uitvalt, is het moeilijk om je in te zetten voor je baan. Op zo’n moment heb je ondersteuning nodig, bij je huisarts, specialist of psycholoog. Deze deskundigen helpen je bij het zodanig beter worden dat je weer goed kunt functioneren. Maar wanneer je ziek bent geweest en (gedeeltelijk) op je werk bent uitgevallen, kan het behoorlijk lastig zijn weer in het arbeidsproces terug te komen. Bij dat proces help ik je de brug te slaan naar een gezonde terugkeer op je werkplek.

Wanneer je langdurig ziek bent geweest kan de stap naar werk weer erg groot zijn.

Luisteren, kijken en spiegelen

Mijn begeleiding van jouw (re-integratie)proces krijgt een diepgaande start met de ACT-meting. Met het resultaat van deze meting stellen we jouw precieze hulpvraag scherp en gaan we samen aan het werk. Hierbij is het niet het doel dat ik jou vertel wat je moet doen of veranderen. In plaats daarvan vind ik het waardevol om zo te luisteren, kijken en te spiegelen dat jij in staat wordt gesteld je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen proces en het resultaat daarvan. Samen onderzoeken we wat jouw natuurlijke kracht is en welke mogelijkheden jij onbewust al in je hebt, die je kunt aanboren om je sterk en krachtig in je werk terug te brengen.

Groei

De stap vanuit ziekte naar werk is niet altijd gemakkelijk, misschien moet je door een proces van verwerking, zelfontplooiing en verandering. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Door samen te ontdekken wat je wel kunt, waar je wel energie voor hebt en wat je enthousiasmeert, kan ook jij weer aan de slag komen. Middels coaching aan de hand van NLP (Neuro-Linguistisch Programmeren) en met mijn brede en praktische ervaring daag ik je uit én doe ik een handreiking om dingen anders te gaan doen. Daarmee nodig ik je uit de stap te gaan zetten naar jouw eigen krachtige ontwikkeling, zodat er weer groei ontstaat. Want wíl je het anders? Dóe het dan anders!

Ontmoet Esther

Esther Uitman-van der Leest is van oorsprong docent en leidinggevende in het Voortgezet Onderwijs. Vanuit een passie voor mensen en organisaties is ze werkzaam als coach, trainer en adviseur. De ACT-meting, waaruit onbewuste drijfveren en kansrijke ontwikkeling duidelijk wordt, is de vliegende start van (coach)trajecten. Als certified Master Practitioner in de Art & Science of NLP, Time Line Therapy en Hypnotist is Esther een krachtige, realistische coach met doelgerichte resultaten op het gebied van persoonlijke en teamontwikkeling en organisatieadvies. Esther omschrijft haar werk als ‘echte arbeid. Niet met mijn handen, maar met mensen. Zodat we allebei aan het eind van de dag kunnen zeggen: het is toch weer gelukt.’

Datum: 20 september 2019