paardencoaching,-zorgboerderij,-schoolproblemen

‘Er gaat weer een opgewekt meisje de deur uit’

Mijn dochter gaat elke schooldag naar zorgboerderij Horses&Co. Geen stress, buikpijn en boze buien meer in de ochtend. Natuurlijk hadden we het liefst gehad dat ze gewoon naar school kon. Helaas hebben we een heel traject achter de rug van scholenwissels en onderwijs dat niet aansloot.’ Aan het woord is Janneke, moeder van de veertienjarige Yara.

Verschil

‘De maat was vol toen ze door vele escalaties in de klas angstig werd meer schoolproblemen opliep. Met behulp van de IB’er, het wijkteam en de meewerkende leerplichtambtenaar kon onze dochter terecht bij de schooltoeleiding. Wat een wereld van verschil! Geen stress, buikpijn en boze buien meer in de ochtend.’

Dagplanning

Het is maandagochtend, vijf voor half negen, als de eerste dame langskomt. Vergezeld van haar rugzak. Spontaan begroet ze de groepsleiding en de hond, die speels op haar afkomt. Zoals iedere dag legt ze haar rugzak in haar kluis, trekt ze haar pantoffels aan en haalt ze een kop thee uit de keuken. Langzaamaan wordt de serre gevuld met in totaal zes groepsgenoten.

Weekdoelen

De sociotherapeut bespreekt de planning van de dag en staat nog even individueel stil bij de weekdoelen. Na de thee en de planning gaat de groep naar buiten om de dieren te voeren. Er zijn individuele taakjes en taken voor de hele groep. De psychologe maakt van de actieve momenten gebruik om de ervaringen om te zetten in leermomenten en succeservaringen. ‘On the go’ worden helpende gedachten eigen gemaakt en wordt de vertaalslag gemaakt tussen denken en doen. De visie dat door inspanning gewerkt wordt aan ontspanning, is de gehele dag terug te zien.

Socialevaardigheidstraining

Na het buitenmoment wordt er binnen met elkaar gedronken en wordt er stilgestaan bij hoe het is gegaan. De docent stapt binnen en kort daarna volgt een blok socialevaardigheidstraining. Via het smartboard wordt droge kost visueel ondersteund. Vervolgens is het tijd voor het schoolblok.

Schoolblok

Tijdens het schoolblok is de docent verantwoordelijk voor het didactische gedeelte, zorgt de sociotherapeut voor het onderhouden van een veilig leerklimaat en zoemt de psycholoog in op mogelijke vermijdingspatronen, het versterken van executieve functies en het uitpluizen van persoonlijke leerstijlen. Het binnenwerken wordt afgewisseld door het halen van een frisse neus op het lange pad.

‘Geen stress, buikpijn en boze buien meer in de ochtend’

Paardenmoment

Na het wandelen is het tijd voor de gezamenlijke maaltijd. Het is niet alleen gezellig, maar ook noodzakelijk en leerzaam. Er vindt nog een schoolmoment plaats, waarna de groep aan het paardenmoment begint. Tijdens het paardenmoment worden zij gecoacht met inzet van paarden. Zo krijgen zij een spiegel voorgehouden en kunnen ze veilig oefenen met constructief gedrag. Het moment met de paarden voelt voor veel kinderen als externe motivatie. Een fijn moment waarin ze ongemerkt leren. De dag wordt afgesloten met wat lekkers en het invullen van de evaluatieformulieren, zodat stemming en vorderingen gevolgd kunnen worden.

Rapporteren

Wanneer de taxi’s gereedstaan en de laatste groepsgenoten op de fiets stappen richting huis, begint het team met het rapporteren. Vorderingen en adviezen gaan in overleg met ouders naar de betrokken scholen, wijkteams en de betrokken leerplichtambtenaar.

Passend onderwijs

Het schoolwerk wordt in de meeste gevallen aangeleverd door leerkrachten en coördinatoren rond passend onderwijs van de laatst ingeschreven school. In sommige gevallen is er sprake van vrijstelling van leerplicht. Dan wordt er met elkaar gekeken naar een passend aanbod aan schoolwerk.

Terug naar school

Het schooltoeleidingsproject is afgelopen wanneer cliënten in staat zijn terug te keren naar de huidige school, doorstromen naar een passende nieuwe school, hun eindexamen halen of uitstromen naar dagbesteding met certificaten. Wanneer de meest passende plek niet voorhanden is, wordt de hulp van de onderwijsconsulent ingeschakeld.

Datum: 05 januari 2018