onzeker

Is je kind onzeker? Geef de regie terug aan je kind

Je zit in de klas. De lerares schrijft op het bord: 3 + 3 – 4. Het antwoord weet je. ‘Zou ik?’, denk je bij jezelf. Lichte paniek krijg je wanneer je er alleen al aan denkt. Dan steekt Roos haar vinger op en brult het goede antwoord door de klas: ‘2!’ Aan het einde van de dag wil je nog even tegen je lerares zeggen dat je liever een andere stoel wilt. Deze is toch wat aan de hoge kant. Maar wanneer de bel is gegaan, heb je weer datzelfde gevoel en ren je snel naar buiten. Wanneer je tijdens het eten met je vader en moeder aan tafel zit, begin je weer over je stoel. ‘Ik kan bijna niet met mijn voeten bij de grond’. ‘Ach kind toch’, zegt je moeder. ‘Ik bespreek dit morgen wel even met de juf. Regel ik voor je.’

Onzeker

Iedereen is weleens onzeker. Dit hoort nou eenmaal bij het leven. Wanneer een kind iets voor de eerste keer doet, kan dit als spannend worden ervaren. Deze spanning kan er vervolgens voor zorgen dat het kind wat onzeker wordt. Kinderen zijn volop in ontwikkeling en leren elke dag nieuwe dingen. Geen wonder dat daar een bepaalde mate van onzekerheid bij komt kijken.

Stil en verlegen

Een bepaalde mate van onzekerheid is dus normaal, maar kinderen kunnen ook echt last hebben van onzekerheid. Een kind kan verlegen, stil of teruggetrokken zijn, Maar ook snel gefrustreerd of boos zijn. Soms zijn heel intelligente kinderen extra onzeker omdat ze geen aansluiting hebben met de rest van de kinderen. Een belangrijke vraag om te stellen is waar deze onzekerheid vandaan komt.

Vicieuze cirkel

In het genoemde voorbeeld durft het kind geen antwoord te geven in de klas. Daarnaast durft hij geen vraag aan de lerares te stellen na schooltijd. Wanneer hij dit aankaart bij zijn moeder, kan zijn moeder haar kind adviseren om dit de volgende dag nogmaals te proberen. Desnoods kunnen ze het samen oefenen, wanneer het kind niet precies weet hoe hij dit moet aanpakken. In plaats daarvan neemt de moeder de regie zelf in handen en gaat dit de volgende dag zelf vragen voor haar zoon. Het kind krijgt hierdoor wat hij wil (een andere stoel) en hoeft niets te vragen. Wanneer dit patroon zich regelmatig herhaalt, komt het kind in een vicieuze cirkel terecht en lossen de ouders de problemen van het kind steeds op. Het kind blijft onzeker omdat hij geen nieuwe dingen probeert en omdat het toch wel opgelost wordt.

Regie terug bij het kind

Deze cirkel dient doorbroken te worden. Het kind dient zelf de regie terug te krijgen. Kinderen vinden het vaak moeilijk om hun gevoelens onder woorden te brengen. Het is lastig om precies te vertellen waarom ze zich boos, angstig of verdrietig voelen. Dit kan ouders een machteloos gevoel geven. Zij willen deze nare gevoelens het liefst wegnemen bij hun kind. Het blijkt vaak lastig om samen dit patroon te doorbreken. Ik heb diverse methoden om tot een oplossing te komen.

Kijk kritisch naar jouw eigen gedrag

Spiegelen

Ik hou kinderen kinderen veelal een spiegel voor tijdens mijn coachingsessies. Kinderen hebben vaak geen idee hoe ze overkomen op andere mensen. Sommige onzekere kinderen gedragen zich als een clown, terwijl andere kinderen binnensmonds gaan praten. Wanneer ik ze ‘nadoe’, komt dit besef pas. Wist je trouwens dat kinderen zelf ook spiegelgedrag vertonen? Het gedrag van je kind zegt bijna altijd iets over jezelf. Ben jij als ouder erg onzeker? Dan zorgt dit ook voor onzekerheid bij je kind. Het is daarom verstandig om als ouder ook kritisch naar je eigen gedrag, overtuigingen en vaardigheden te kijken. Dit kan je helpen je kind én je jezelf beter te begrijpen!

MatriXmethode

Ik werk met de MatriXmethode. Wanneer je kind allerlei gedachten heeft en deze niet goed kan ordenen, kunnen we samen het hoofd van je kind ‘opruimen’. Daarbij tekenen we op papier hoe het hoofd van je kind precies werkt. Dit zorgt voor veel meer rust bij kinderen. Wanneer ze op school zijn, denken ze aan school. Zijn ze bij vrienden? Dan denken ze daaraan. Dit zorgt voor structuur en op deze manier heeft je kind de regie in handen. Hij of zij bepaalt namelijk zélf waarover nagedacht wordt. Dit geeft ook een stukje vertrouwen en zorgt voor meer zekerheid.

Emotiemodel

Een onderdeel van de MatriXmethode is het emotiemodel. Dit kan je kind helpen om van negatieve gevoelens af te komen. Heeft je kind een ‘steen’ in zijn of haar maag? Ik leer het kind deze steen te vermorzelen, zodat het negatieve gevoel weggaat. Ook stop ik negatieve gevoelens van kinderen ‘in een doosje’, en gooi dit doosje soms letterlijk het raam uit.

Tips van Annemieke

Wanneer je kind moeilijk gedrag vertoont, reageer dan niet op het gedrag zelf, maar op het gevoel achter het gedrag. Luister naar je kind. Wat probeert je kind jou echt te vertellen met dit bepaalde gedrag? Wat wil je kind je laten inzien? Daarnaast kun je jouw kind meer zelfvertrouwen geven door bijvoorbeeld een zelfstandige taak te geven. Flessen wegbrengen naar de supermarkt? Dat kan je kind ook! Zelfstandigheid zorgt voor meer vertrouwen en zekerheid.

Gecertificeerde kindercoach

Als gecertificeerde kindercoach train en coach ik kinderen, tussen de 8 en 16 jaar, ouders en leerkrachten die tegen gedragsproblemen aanlopen. Dat kan van alles zijn: boos, onzeker gedrag, opvoedproblemen, omgaan met leerlingen of werkdruk. Door mijn expertise kan ik ouders en kinderen helpen. Benieuwd wat ik voor jou of voor jouw kind kan betekenen? Maak gerust vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Kindercoach Annemieke de Jong

Datum: 27 februari 2019