logopedie

Komt jouw kind niet uit zijn woorden?

Merk je dat jouw kind moeite heeft met het vertellen van verhalen, zoals over wat hij beleefd heeft? Wordt jouw kind steeds stiller omdat hij zijn verhalen niet met je kan delen? En heeft je kind ook te maken met autisme of AD(H)D, waarbij hij gefrustreerd en boos kan worden? Logopedie kan je kind helpen om beter uit zijn woorden te komen en om zich beter te voelen.

Taalontwikkeling

Vroegtijdige herkenning van taalstoornissen is erg belangrijk. Verstoringen in de taalontwikkeling kunnen namelijk signalen en voorlopers zijn van latere taal- en leerstoornissen. Maar ook van gedragsproblemen. Hoe eerder het kind begeleiding krijgt, hoe beter dit is voor de taalontwikkeling.

Kansen

Kinderen met taalstoornissen lopen vaak tegen verschillende problemen aan op school. Kinderen met AD(H)D of autisme hebben vaak stoornissen in de taalpragmatiek, dit wil zeggen dat ze moeite hebben om hun taalgebruik af te stemmen op de omgeving in de sociale context. Daarnaast hebben kinderen met lees- en schrijfproblemen veel baat bij vroegtijdige ondersteuning, omdat dit hun kansen in het onderwijs vergroot. Een logopedist werkt bij deze groep kinderen vaak samen met andere zorgverleners zoals leraren, orthopedagogen, psychologen en ouders.

Taalstoornissen

Er zijn verschillende taalstoornissen die een logopedist kan behandelen. Het kan zijn dat kinderen laat gaan praten, maar het kan ook zijn dat kinderen moeite hebben met het formuleren van zinnen. Daarnaast kunnen kinderen last hebben van woordvinding problemen, waardoor ze moeite hebben om hun verhaal te vertellen. Taalstoornissen kunnen een gevolg zijn van slechthorendheid, autisme of een handicap, maar ze kunnen ook op zichzelf voorkomen.

Logopedie kan uitkomst bieden.

Narratieve Taal-Teken-Therapie®

Met een nieuwe therapievorm, de Narratieve Taal-Teken-Therapie®, leert je kind te vertellen over wat hij allemaal heeft beleefd, terwijl hij zijn verhaal tekent op papier. Hij wordt hierbij geholpen door jou als ouder, en door de taaltherapeut binnen de logopediepraktijk. De therapie zit zó in elkaar, dat beelden en geluiden (namelijk gesproken taal) aan elkaar gekoppeld worden, wat een weerslag heeft in het brein van je kind.

Coaching

Als ouder word je gecoacht bij deze methode, zodat je er thuis ook mee aan de slag kunt. Door de therapie leert je kind niet alleen beter te communiceren, maar krijg je als ouder ook beter contact met je kind!

Opfleuren

Je ziet vaak dat kinderen na intensieve begeleiding en ondersteuning van de logopedist, weer opfleuren én hun zelfvertrouwen terug winnen! Door hun communicatieve vaardigheden te verbeteren redden ze het ineens wel en krijgen door de succeservaringen betere schoolprestaties.

Datum: 11 december 2017