kinderen

Waar laat jij je kinderen het liefst achter?

Jouw kinderen: ze zijn je ontzettend dierbaar. Je wilt daarom dat ze naar een goede opvang gaan wanneer je zelf aan het werk bent. En het liefst wil je dat die fijne opvang een redelijke prijs heeft!

Kosten

Voor kwalitatief goede kinderopvang bepaal je een behoorlijke prijs. Personeelskosten, huisvestingskosten, bezettingsgraad, kwaliteitsaspecten zoals pedagogisch handelen: het zijn allemaal factoren die zorgen voor meer kosten.

Recht op toeslag?

Wet- en regelgeving heeft in Nederland vastgesteld hoe de kinderopvang bekostigd wordt. Wanneer je aan de voorgeschreven voorwaarden voldoet, heb je recht op kinderopvangtoeslag. Die is gebaseerd op het inkomen van jou en je eventuele partner. De belangrijkste voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, zijn:

  • Jij en je partner werken (of volgen een opleiding of een traject naar werk)
  • De opvang is geregistreerd

Kinderopvangtoeslag

Tot en met 2018 wordt de kinderopvangtoeslag berekend én uitgekeerd door de Belastingdienst. Via de kinderopvangtoeslagtabel van de Belastingdienst kun je nagaan op hoeveel kinderopvangtoeslag je recht hebt. Dit gaat alleen wel veranderen.

Het vinden van een opvang kan door hoge tarieven soms lastig zijn

Eigen bijdrage

Je vraagt in de toekomst niet meer zelf je kinderopvangtoeslag aan; dit doet de kinderopvanginstelling voor jou. De instelling vraagt deze toeslag aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), en de DUO betaalt aan de kinderopvang. Je krijgt wel een factuur voor de eigen bijdrage die je moet voldoen. Het vermoeden is dat dit in de loop van 2019 wordt ingevoerd, of in 2020.

Reëel uurtarief

SKD Kinderopvang, gevestigd in Delft, is een koepelorganisatie voor kinderopvang. Opvang tegen verantwoorde prijzen is het uitgangspunt van SKD. Ester Bothof van SKD kinderopvang: ‘Wij houden rekening met onze rechten en plichten naar onze klanten én medewerkers toe. Daarnaast zijn we bewust van onze sociaal-maatschappelijke rol binnen deze samenleving. Dit alles is onze basis voor een verantwoordelijk en reëel uurtarief voor onze diverse opvangdiensten.’

Thuissfeer

De opvang gebruikt het respect voor het kind als basis. Alles is hierop geïnspireerd. Er is een thuissfeer gecreëerd bij SKD waar kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling worden gestimuleerd. Ester: ‘Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van pedagogisch inhoudelijk opzicht, variëteit aan opvangmogelijkheden, ruimtelijke omgeving, én uitrusting van de locaties.’

Datum: 14 februari 2018