kindertherapie

Meer rust voor kind, ouder en gezin

Je wilt graag dat je kind gelukkig is. Dat het gezicht van je kind straalt en dat je voelt dat je kind blij is. Dat je kleine avonturier schatert van het lachen en nieuwsgierig de wereld verkent. Twee ogen die alles willen zien, handen die alles willen vastpakken en oren die alles willen horen.

Problemen

De drukke prestatiemaatschappij heeft steeds meer haar weerslag op haar jongere inwoners. Denk hierbij aan faalangst, somberheid en een negatief zelfbeeld. En daarnaast zijn er ook nog andere problemen waar kinderen tegenaan lopen, zoals gepest worden, slecht slapen, moeite met luisteren en niet weten hoe ze vriendjes moeten maken.

Kindertherapie

In gesprek gaan met een deskundige van het Centrum voor Kindertherapie biedt uitkomst. Vaak is het lastig om er zelf achter te komen wat je kind nu daadwerkelijk dwarszit. Kindertherapie helpt kinderen, jongeren én hun ouders die problemen ervaren.

Machteloos gevoel

Kinderen vinden het vaak moeilijk om hun gevoelens onder woorden te brengen. Het is lastig om precies te vertellen waarom ze zich boos, angstig of verdrietig voelen. Dit kan ouders een machteloos gevoel geven, zij willen deze nare gevoelens het liefst wegnemen bij hun kind. Het blijkt vaak lastig om samen dit patroon te doorbreken.

Behandelingen

Het kan helpen om in vertrouwen te praten met iemand die verstand heeft van de ontwikkeling van kinderen en jongeren en die weet wat er allemaal kan spelen in een bepaalde leeftijdsfase of waar je als ouders bij de opvoeding tegenaan kunt lopen. Centrum voor Kindertherapie biedt veel verschillende vormen van behandeling, voor zowel kinderen, jongeren als ouders. Afhankelijk van de situatie en de wensen wordt er een plan op maat gemaakt.

Afhankelijk van de situatie en de wensen wordt er een plan op maat gemaakt

Kind centraal

Het kind staat altijd centraal bij het Centrum voor Kindertherapie. De behandeling richt zich op de innerlijke wereld van het kind en op de relaties van het kind, zowel binnen het gezin als in de buitenwereld (school, vriendjes en vriendinnetjes). Het doel van de behandeling is om het kind inzicht te geven en zelf oplossingen te laten bedenken, zodat het snel op eigen kracht verder kan. Ook de begeleiding van ouders is gericht op het geven van inzicht en het aanspreken van de eigen kracht.

Kortdurende kinder- en jeugdtherapie

Het Centrum voor Kindertherapie is een centrum voor kortdurende kinder- en jeugdtherapie. Er werken twee integratief kindertherapeuten, een beeldend therapeut en een opvoedcoach. Centrum voor Kindertherapie: ‘We hebben onze krachten gebundeld, omdat we er van overtuigd zijn dat we jou en je kind zo beter kunnen helpen. We werken samen en maken waar nodig gebruik van elkaars expertise. We vinden elkaar snel voor overleg, een gecombineerde behandeling of een doorverwijzing. Indien nodig betrekken we in overleg ook een leerkracht of andere zorgverlener bij de behandeling.’

Pippi Langkous

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’ Centrum voor Kindertherapie: ‘Pippi Langkous is ons voorbeeld, onze inspiratie. Wie wil er nou niet zijn zoals zij: vrolijk, zelfverzekerd, grappig en een tikje ondeugend. Het is prachtig om te zien hoe Pippi zichzelf uit allerlei avonturen redt, ook zonder ouders.’

Datum: 27 juli 2018