zieke-ouder

Omgaan met kinderen met een zieke ouder

Wanneer iemand in een gezin ernstig ziek wordt, heeft dat invloed op alle andere gezinsleden. De angst en zorgen deel je net zozeer als de hoop en troost. Toch is er weinig aandacht voor de gevolgen van ziekte op andere leden in het gezin. En dat terwijl die, zeker voor kinderen, behoorlijk groot kunnen zijn.

(Chronisch) zieke ouder

In Nederland zijn er om en nabij 100.000 gezinnen met thuiswonende kinderen van wie één van de ouders (chronisch) ziek is. Sommige ziektes zijn gemakkelijker mee om te gaan dan andere, maar een effect heeft het bijna altijd. Want hoe vertel je je kind dat je als ouder ziek bent en niet weet hoe het af zal lopen? Hoe graag je het misschien ook zou willen, er is geen uitgeschreven methode over hoe je kinderen in zo’n situatie moet behandelen.

Zorgen maken

Kinderen kunnen zich zorgen gaan maken over de gezondheid van hun ouder, en komen daardoor misschien minder toe aan ontspanning en leuke dingen doen met hun leeftijdsgenootjes. Ook op school kan het moeilijker zijn om te concentreren. Door het zich zorgen maken en het gebrek aan ontspanning, kunnen zij bovendien stressklachten of gedragsproblemen krijgen. Je kind gaat zich bijvoorbeeld terugtrekken en zichzelf isoleren, of hij gaat lastig gedrag vertonen.

Ondersteunen

Dat je kind reageert op ziekte in het gezin is natuurlijk heel logisch, en het is voor een kind daarbij ook behoorlijk ingewikkeld dit te verwerken. Een kindertherapeut kan helpen kinderen leren omgaan met hevige emoties die bij een (ongeneeslijk) zieke ouder naar boven komen. Voor het kind is het prettig te kunnen praten met iemand die hij vertrouwd, zonder dat hij het gevoel heeft de zieke of verdrietige ouder verder te belasten. Daarbij kan er gebruik gemaakt worden van spelmateriaal, gesprekken of andere (creatieve) uitingsvormen om te ondersteunen in het verwerkingsproces.

Als ouder is het moeilijk om je kind te zien worstelen met verdriet of angst

De draad weer oppakken

Niet alleen je kind, ook jij kunt vastlopen in deze fase. Terwijl je zelf bezig bent je emoties een plek te geven, wil je je kind ook steun bieden, maar weet je mogelijk niet goed hoe. Want als ouder is het moeilijk om je kind te zien worstelen met verdriet of angst. Hoe je als ouder met hun gevoelens moet omgaan in zo’n situatie, staat vaak niet in opvoedboeken beschreven. Het inschakelen van hulp is daarom prettig, omdat je samen kunt ontdekken wat de manier is om de draad zo goed mogelijk op te pakken.

Focus op wat belangrijk is

Zo kan een kindertherapeut je helpen te ‘blijven opvoeden’. In een lastige periode is het aanlokkelijk om de zware tijd te compenseren met lossere regels. Maar juist duidelijkheid en structuur kunnen houvast geven in een fase waarin al zoveel onzeker is. Ook eerlijke communicatie over de ziekte en het verloop daarvan is lastig, maar belangrijk. Om helder te maken op wat voor manier je met je kind hierover wilt communiceren, kan het prettig zijn hier met een kindertherapeut over te praten. Juist in deze periode extra ondersteuning ontvangen, helpt je te focussen op wat belangrijk is: een zo fijn mogelijke tijd tussen jou en je kind(eren).

Geïnteresseerd?

Ben jij benieuwd naar een kindertherapeut of opvoedkundig advies? Bij het Centrum voor Kindertherapie je terecht voor verschillende typen begeleiding en ondersteuning. De deskundigen weten uit ervaring dat zowel kinderen als ouders veel meer kunnen dan ze zelf vaak denken. Door kinderen serieus te nemen en hun eigen vermogen aan te spreken om met moeilijkheden om te gaan, leren ze op hun eigen kracht te vertrouwen. De missie van de medewerkers van het Centrum voor Kindertherapie is: Wij dragen bij aan meer rust in kind, ouder en gezin.

Datum: 19 september 2019