kinderopvang

Soms moet je een nieuwe weg inslaan!

Om meer mensen te interesseren voor het werk in de kinderopvang, start Vlietkinderen met de introductie van een nieuwe functie: ‘pedagogisch ondersteuner’.

Werken in de kinderopvang: hoe is dat eigenlijk? Wat doe je op zo’n dag? Welke bijdrage kun je leveren aan de ontwikkeling van de kinderen? Hoe gaat de samenwerking met ouders, of met het onderwijs? Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Om dit uit te vinden, heeft Vlietkinderen de nieuwe functie ‘pedagogisch ondersteuner’ in het leven geroepen. Je kunt ongediplomeerd instromen in deze functie en zo kennismaken met het werken in de kinderopvang. Bevalt het je? Dan stroom je door naar een BBL-traject Pedagogisch werk niveau 3.

Nieuwe weg

Jolanda van der Zon, adviseur Leren & Ontwikkelen bij Vlietkinderen: ‘Hiermee slaan wij een nieuwe weg in. Dit doen we om het pedagogisch werk nog steviger te kunnen neerzetten. Onze vaste en al volledig opgeleide pedagogisch medewerkers krijgen door de inzet van de pedagogisch ondersteuner meer tijd en ruimte om ontwikkelingsgerichte activiteiten met de kinderen te ondernemen. De ondersteunende functionaris kan dan helpen bij het uitvoeren van een dergelijke activiteit of met een aantal kinderen, die even andersoortige aandacht nodig hebben; een boekje lezen bijvoorbeeld.’

Doorgroeifunctie

De functie van pedagogisch ondersteuner is een doorgroeifunctie, waarbij het de bedoeling is dat de medewerkers via deze functie instromen in het BBL PW3 traject (Beroeps Begeleidende Leerweg niveau 3). In de maanden waarin een ondersteunend pedagogisch medewerker bij Vlietkinderen werkt, doen zij al veel ervaring op doordat er nauw wordt samengewerkt met de praktijkopleider. Deze praktijkervaring vergemakkelijkt de overstap naar de theorie in het leertraject.

Échte functie

Jolanda: ‘Pedagogisch ondersteuner is een échte functie, met de bijzonderheid dat je nog niet gediplomeerd hoeft te zijn om in de kinderopvang te werken. Vlietkinderen biedt mensen die belangstelling hiervoor hebben de kans om, betaald, het vak in de praktijk te leren. Hoe mooi is dat?!’

Pedagogisch ondersteuner is een échte functie

Succesvol

Deze aanpak blijkt zeer succesvol. Tijdens de ‘speeddate’ (2 november jongstleden) van sollicitanten die zich aangemeld hebben voor de functie van pedagogisch ondersteuner, zijn er al 13 matches gemaakt. Vrijdag 11 november was de tweede speeddate-dag, en er was weer veel belangstelling.

Begeleiding

Jolanda: ‘We hopen dat we in maart 2023 samen met kinderopvangorganisatie SKippyPepijn en beroepsopleider MBO-Rijnland twee BBL-groepen kunnen starten. Wat is er nu fijner dan mensen binnen het bedrijf zelf te kunnen opleiden? We kunnen hun onze werkwijze van meet af aan meegeven, collega’s zijn blij met deze potentieel nieuwe collega’s en zullen hen zo goed mogelijk begeleiden bij hun opleiding.’

Win-win

‘Leren in de praktijk is een win-win: het biedt mensen een mooie kans om een nieuw vak te leren en het helpt ons om mensen enthousiast te maken voor het werken in de kinderopvang in de krappe arbeidsmarkt.’

Meer weten? Neem dan contact op met Jolanda van der Zon via j.vdzon@vlietkinderen.nl,
of kijk op de site onder ‘Werken bij Vlietkinderen’.

Datum: 06 december 2022