paardencoaching

‘Vooruitkomen met paardencoaching’

De onbezonnen vrolijkheid van een kind. Wie krijgt daar geen glimlach van op zijn gezicht? Helaas zien we niet alleen maar blije kinderen om ons heen. Er zijn veel jongens en meisjes die beter tot hun recht kunnen komen. Wat doe je als jij je kind niet verder kunt helpen?

Paardencoaching

‘Met veel liefde begeleid ik kinderen met een hulpvraag’, zegt Brenda Stekelenburg-de Wolf, paardencoach en holistisch gezinstherapeut. ‘Meestal kom ik dan ook in contact met het gezin van het kind. Ik merk dat ouders vrijwel altijd openstaan voor paardencoaching. Samen met de paarden gaan we aan de slag om deze problemen aan te pakken. Het mooie is dat paarden altijd eerlijk en spontaan reageren. Dieren liegen immers niet. De feedback van een paard is echt, betrouwbaar, eerlijk en nooit oordelend. Heerlijk toch, paarden!’

Hulp

Voor kinderen en volwassen biedt paardencoaching hulp bij:

  • faalangst
  • hooggevoeligheid
  • depressiviteit
  • ASS
  • verdriet
  • onzekerheid
  • trauma en rouw

We gaan samen aan de slag om de problemen op te lossen.

Hoe verloopt paardencoachsessie?

Een paardencoachsessie start altijd met een kennismaking tussen mens en paard. Wanneer er sprake is van spanning, is het poetsen van het paard een mooie manier om tot rust te komen en te wennen aan het paard. Brenda: ‘Er zijn veel verschillende werkvormen die ik hanteer tijdens een sessie. Welke vorm er gekozen wordt, is afhankelijk van de klachten van het kind of de volwassene. Samen gaan we op zoek naar een passende manieren.’

Systemisch coachen

‘Wanneer er sprake is van een onbalans in een gezin (systeem), is paardencoaching een waardevolle aanvulling. Een paard reageert op de incompleetheid van de coachee. Bewust dan wel onbewust slaat deze persoon informatie op over het systeem dat niet goed functioneert. Het paard reageert op de druk uit het systeem en de veranderingen erin. Het paard zal iets of iemand representeren uit het systeem van de coachee, en zal op dat moment zich op eenzelfde wijze gedragen als de persoon of het thema waarmee coachee een betrekking heeft, en wat op dat moment relevant is voor de thema van coachee. Het paard is op deze wijze in de opstelling aanwezig en representeert dat element uit het systeem van coachee. Het paard kan laten zien wat er aan de orde is en vervolgens werkt de sessie door in de ziel van de deelnemer.’

Datum: 11 september 2018