poepproblemen

Waarom ontstaan poepproblemen tijdens de feestdagen?

‘Eet je bord leeg, anders slaat Sinterklaas vanavond ons huis over.’ Hoor jij het je ouders nog zeggen? Kinderen kunnen enorm gespannen raken rond deze feestperiode. Door onbewuste opmerkingen, waarvan een kind niet weet of het echt gaat gebeuren, maar ook door de veranderingen van de dagelijkse routine. Het loopt vaak allemaal net een beetje anders dan de andere periodes in het jaar. Een spannende tijd voor sommige kinderen, wat soms kan zorgen voor meer ongelukjes in hun broek..

Kinderen ervaren veel spanning

‘Eigenlijk start deze spannende periode voor kinderen al vanaf Sint Maarten’, vertelt integratief therapeut Iris Tadic Fadjil. ‘En die tijd loopt door tot aan de kerstvakantie. Tijdens deze leuke, maar hectische periode is er vaak een veranderd dagritme. De schooldagen lopen anders en thuis is er vaak een ander soort drukte. De schoentjes mogen gezet worden, er worden allerlei activiteiten georganiseerd en sommige kinderen vieren vaker dan één keer Sinterklaas. Dit zorgt ervoor dat kinderen veel onrust ervaren, wat kan resulteren in poepproblemen.’

Poepproblemen in beeld

‘Wist je dat er in Nederland ongeveer 100.000 kinderen zijn met darmproblemen? Kun je nagaan wat voor effect dit kan hebben in een periode dat het allemaal een beetje anders loopt, het is vergelijkbaar met de aanloop naar een verjaardag. Voor de kinderen waarbij het poepen niet ontspannen verloopt kan het voorkomen dat de poepproblemen in deze periode erger worden. Ze nemen bijvoorbeeld niet genoeg de tijd om naar de wc te gaan. Of kunnen zich, simpelweg, minder goed ontspannen op de wc. Er zijn ook altijd kinderen die bang zijn om iets te missen en daarom hun toiletbezoekje overslaan. ‘Stel je voor dat de Sint net langskomt als ik op de wc zit?’ Dat kan natuurlijk niet!’

Wc-bezoekjes

‘Het uitstellen van een wc-moment kan zorgen voor obstipatie. Kinderen gaan op in hun spel, het Sinterklaasjournaal of andere bezigheden en negeren de signalen die hun lichaam geeft. Wanneer dit te lang of te vaak gebeurd zal dit resulteren in hardere poep wat moeilijker, en soms met pijn, het lichaam verlaat. Pijn zorgt voor uitstelgedrag, buikpijn en er ontstaat een vicieuze cirkel. Het is belangrijk om poepproblemen serieus te nemen en aan te pakken.’

Plan van aanpak

‘Ouders nemen contact met mij op wanneer het poepprobleem te groot wordt. Het is belangrijk dat er geen medische oorzaak is. Hier kan de arts over oordelen. De gesprekken zijn vooral met de ouders. De ervaring is dat zij, met goede ondersteuning, de vicieuze cirkel bij hun kind kunnen doorbreken en het wc gedrag kunnen verbeteren. Samen met de ouders wordt het probleem in kaart gebracht. Poepproblemen gaan vaak gepaard met ander zichtbaar gedrag of onzekerheden van het kind. We maken een plan hoe we gaan werken aan deze verbetering.’

Samen met de ouders wordt het probleem in kaart gebracht

SuperPoeper!

‘Op een positieve manier leert een kind de baas te worden van zijn eigen buik en hier verantwoordelijk voor te zijn. De SuperPoeper methode is hier een belangrijk onderdeel in. In korte tijd kan er zichtbare verbetering zijn. Bij sommige kinderen duurt het proces wat langer en hebben meer tijd nodig om te groeien in hun autonomie. Er is vaak dan ook behoefte aan uitleg over hun eigen lichaam en hoe het van binnen werkt. En vooral belangrijk wat zij kunnen doen om ontspannen te poepen. Elk kind is anders en elke oplossing is op maat gemaakt.’

Genieten met mate

‘Wat ik ouders in ieder geval wil meegeven voor de gezellige feestdagen is dat ze er op toezien dat hun kind ontspannen wc-momenten weet te behouden, neem hier ook de tijd voor. Bijvoorbeeld elke ochtend of na schooltijd. Bij een eigen poepritme leert een kind zijn lijf beter kennen en de verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Sommige kinderen vinden de toiletten op school vies of niet privé genoeg. Help je kind om thuis rustig naar de wc te kunnen! Let op de hoeveelheid activiteiten in deze periode, overdaad is voor een kind niet nodig. Geniet met mate!’

Pippi Langkous

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!’ Centrum voor Kindertherapie: ‘Pippi Langkous is ons voorbeeld, onze inspiratie. Wie wil er niet zijn zoals zij: vrolijk, zelfverzekerd, grappig en een tikje ondeugend. Het is prachtig om te zien hoe Pippi zichzelf uit allerlei avonturen redt, ook zonder ouders.’

Datum: 26 november 2018